Zasiłek opiekuńczy dla rodziców ponownie wydłużony. Nawet przy otwartych placówkach oświatowych

Zastępca Naczelnego

Do 24 maja rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje za dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Od 6 maja br. mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi. Nie będzie to obowiązek, a jedynie możliwość. Będzie to indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi, po przeanalizowaniu lokalnej sytuacji epidemiologicznej.

Jeżeli placówka, do której wcześniej uczęszczało dziecko będzie otwarta, jednak nie zdoła zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Co więcej, jeżeli mimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, ten dodatkowy zasiłek również będzie im przysługiwał. Na stronie internetowej ZUS udostępniliśmy nowy wzór oświadczenia. Rodzic może tam zaznaczyć, że podjął decyzję o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem mimo otwarcia placówki oświatowej”

– Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

ZUS przypomina też, że podstawą do wyliczenia i wypłaty zasiłku opiekuńczego jest dostarczenie oświadczenia. By otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek czyli pracodawcy bądź zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Osoby, które złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku według poprzedniego wzoru, nie muszą go składać ponownie według nowego wzoru. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za wskazany w oświadczeniu okres.

 

 

Informacja prasowa:

Sebastian Szczurek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

 

Komentarze są zamknięte