Radny Mariusz Sekta z Czechowic-Dziedzic domaga się od burmistrza tego miasta udostępnienia rejestru wyborców

Zastępca Naczelnego

Radny Mariusz Sekta/NGO

Radny Prawa i Sprawiedliwości z Czechowic-Dziedzic (woj. śląskie) Mariusz Sekta wystąpił z listem otwartym do burmistrza tego miasta Mariana Błachuta. Domaga się, aby ten nie utrudniał przeprowadzenia zbliżających się wyborów prezydenckich.

W maju 2020 r. przypada konstytucyjny termin wyborów prezydenckich. Jest to czas szczególny – trwa pandemia, która w wielu dziedzinach zmienia nasze życie. (…) Panie Burmistrzu, mamy nadzieję, że wszyscy (…) pragnący wziąć udział w wyborach będą mogli to uczynić. Chcemy też wierzyć, że swoimi działaniami nie ograniczy nam Pan tego bardzo ważnego prawa obywatelskiego. Oczywiście, szanujemy decyzje naszych współobywateli, którzy z różnych względów nie zamierzają uczestniczyć w elekcji. Jednak równocześnie, z całą stanowczością domagamy się poszanowania naszych praw wyborczych! Mamy również nadzieję, że Pańskie zaangażowanie w polityczne działania kontestujące korespondencyjną formułę wyborów nie odbija się niekorzystnie na właściwym zarządzaniu w tym trudnym okresie naszym miastem, do czego jest Pan przecież zobowiązany pełnioną funkcją”

– pisze radny PiS w swoim wystąpieniu.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Medialny atak na radnego Mariusza Sektę z Czechowic-Dziedzic, który publicznie broni wiary, Kościoła katolickiego i samorządu

Samorządowcy absolutnie powinni przekazać Poczcie Polskiej spisy wyborców, jeśli tego nie robią, to w mojej ocenie przekraczają swoje uprawnienia i łamią prawo. (…) Zadaniem własnym gminy jest np. gospodarka komunalna i zapewnienie lokali bytowych dla mieszkańców w najtrudniejszej sytuacji, tak zadaniem zleconym jest np. wydawanie dowodów osobistych. To jest zadanie zlecone przez administracją rządową, za co samorządy dostają pieniądze. Takim samym zadaniem zleconym jest kwestia organizacja wyborów, jakie by te wybory nie były, za co samorządy nie ponoszą kosztów z tytułu swoich podatków, tylko dostają pieniądze za organizację wyborów i tak samo prowadzenie rejestru wyborców – to jest kwestia, którą mają zlecone od administracji rządowej centralnie”

ocenił niedawno w rozmowie z PAP poseł PiS, członek komisji ustawodawczej, Tomasz Rzymkowski.

Piotr Galicki

 

CZYTAJ CAŁY LIST OTWARTY 

RADNEGO MARIUSZA SEKTY

 

 

Komentarze są zamknięte