Będziemy solidarni?

Zastępca Naczelnego

Źródło: ZChR

Według doniesień medialnych we wtorek 24 marca światło dzienne ma ujrzeć pisemna wersja specjalnej ustawy zawierającej pakiet pomocy dla przedsiębiorstw.

Zgodnie z wypowiedzią jaką usłyszeliśmy podczas dzisiejszej e-konferencji dla branży turystycznej Andrzeja Gut-Mostowego – sekretarza stanu odpowiedzialnego za sektor turystyczny w Ministerstwie Rozwoju – wciąż na etapie uzgodnień jest krytyczny problem – umorzenie składek ZUS na najbliższe miesiące.

Podczas dyskusji poinformował on, iż przekaże propozycję, aby objęło ono również małych i średnich przedsiębiorców, jeśli ci stracą w marcu powyżej 50 proc. obrotów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub poprzednich miesięcy (tak kwestia nie jest jeszcze finalnie zdefiniowana).

Pojawiły się też informacje o planach pomocy dla osób wykonujący prace na umowach zlecenia i o dzieło. Brak jest wciąż jednoznacznego określenia jakie kryteria według których byłyby one stosowane.

Pozostaje wierzyć, iż wparcie będzie solidarne dla tych wszystkich, którzy ucierpieli z powodu epidemii. Należy bowiem pomóc każdemu kto ucierpiał – także więc osobom utrzymujący rodziny wyłącznie poprzez dochody z tytułu umów cywilnoprawnych. Oczywiście w pierwszej kolejności wsparcie powinny otrzymać te osoby, które dochody z takich umów utraciły w całości w okresie po 14 marca i wskutek wprowadzonych ograniczeń przez kolejne 30 dni nie będą miały żadnych dochodów. Zasadnym wydaje się, aby pomoc taka obejmowała również osoby utrzymujące się wyłącznie z umów o dzieło i zlecenia, których dochód zmniejszył się o ponad 50% za marzec lub kwiecień w stosunku do średniej z ostatnich miesięcy – w takim przypadku podstawowa kwota wsparcia powinna być przyznana w wysokości proporcjonalnej w stosunku do zmniejszenia wynagrodzenia.

Pozostaje czekać z niecierpliwością na projekty przepisów i w kolejnym etapie prac liczyć na parlamentarzystów, że kierować się będą podejściem ponadpartyjnym i solidarnym, nie dzielącym pracujących na lepszych i gorszych.

Koszty epidemii – jak wszyscy już wiemy – niestety będą ogromne, jednak muszą być ponoszone przez wszystkich – w tym także przez urzędników oraz innych grup zawodowych finansowanych z budżetu Państwa – oczywiście poza dbającą z poświęceniem o nasze zdrowie i bezpieczeństwo służbą zdrowia oraz wspierającymi ją służbami mundurowymi.

Ryszard Skotniczny *

23.03.2020 r.

P.S. Zapraszam do posłuchania rozmowy w Radio WNET nagranej dzisiejszego popołudnia

https://wnet.fm/broadcast/popoludnie-wnet-23-03-2020-r/

* Pełnomocnik Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin na Podkarpaciu

Komentarze są zamknięte