L24.lt: Ważna wizyta delegacji Parlamentu Europejskiego na Białorusi

Zastępca Naczelnego

Delegacja PE na spotkaniu w białoruskim Ministerstwie Gospodarki/ZChR-AWPL

W dniach 24-28 lutego w Mińsku i Grodnie przebywała z roboczą wizytą delegacja Parlamentu Europejskiego do spraw relacji z Białorusią. Delegacji PE przewodniczył europoseł Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

W składzie delegacji znaleźli się ponadto europosłanka ze Szwecji Karin Karlsbro, europoseł z Litwy Petras Auštrevičius oraz dwoje doradców do spraw międzynarodowych, Bogusław Rogalski (prezes polskiej partii chadeckiej – Zjednoczenia Chrzescijańskich Rodzin – przyp. NGO) i Itziar Munoa Salaverria. Sprawy organizacyjne nadzorowali zastępca ambasadora Unii Europejskiej na Białorusi Evelina Schulz oraz administrator PE odpowiedzialny za politykę wschodnią Florian Carmona.

Jest to trzecia w ostatnich latach, lecz pierwsza w obecnej kadencji Europarlamentu, wizyta na Białorusi jednego z najważniejszych organów Unii Europejskiej. Ma to istotne znaczenie nie tylko ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Litwy i Białorusi, ale też z powodu posiadania przez wielu mieszkańców podzielonej granicą państw Wileńszczyzny rodzin po drugiej stronie granicy. Dlatego też podczas rozmów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz z kierownictwem białoruskiej Straży Granicznej europoseł Waldemar Tomaszewski wnosił o ułatwienia w ruchu bezwizowym, zniesienie wiz w 50 km pasie od granicy z Unią Europejską, a także o zwiększenie w okresie Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego ilości przejść na granicy, co pozwoliłoby łatwiej dotrzeć na groby bliskich zmarłych, zwłaszcza spoczywających na cmentarzach Wileńszczyzny Wschodniej i Grodzieńszczyzny. Inicjatywa ta spotkała się ze zrozumieniem i przychylnością strony białoruskiej.

Podczas wizyty doszło także do spotkań w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Sprawiedliwości. Z kolei w Ministerstwie Energii dyskutowano o potrzebie zapewnienia najwyższych środków bezpieczeństwa w budowanej elektrowni atomowej w Ostrowcu. Oświadczenie pisemne w tej sprawie do Rady i Komisji Europejskiej, jako pierwszy z Litwy, poseł Tomaszewski złożył już w 2011 roku.

Jednym z punktów wizyty były również spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz białoruską laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Swietłaną Aleksijewicz. Natomiast w Grodnie, oprócz owocnych rozmów z władzami miasta i regionu, miało miejsce spotkanie ze studentami, przedstawicielami biznesu jak też kultury.

Swietłanąa Aleksijewicz i Bogusław Rogalski, fot. ZChR-AWPL

Przewodniczący delegacji PE europoseł Waldemar Tomaszewski także odbył w Grodnie spotkania z polską społecznością oraz jej liderami. W czwartek, 27 lutego, spotkał się z prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi Stanisławem Sienkiewiczem oraz dyrektorem Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie Heleną Mielesz oraz Rodakami. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a przybyło na nie ponad 100 osób. W ostatnim dniu wizyty, w piątek, poseł Tomaszewski spotkał się również z zarządem nieuznawanego Związku Polaków, którym kieruje Andżelika Borys, jak również z organizacją Wspólnota Polaków i jej zarządem kierowanym przez byłego prezesa Związku Polaków na Białorusi Mieczysławem Jaśkiewiczem. Odbyły się też inne spotkania z przedstawicielami tamtejszej polskiej społeczności.

B. Rogalski, S. Sienkiewicz i W. Tomaszewski, fot. ZChR-AWPL

Zakończona wizyta delegacji PE była częścią dialogu prowadzonego z Białorusią przez instytucje Unii Europejskiej.

Źródło: l24.lt 

Komentarze są zamknięte