Czy IPN wystąpi o zmianę nazwy ugrupowania, które upamiętnia zdrajcę?

Zastępca Naczelnego

Monika Socha-Czyż

Prezes Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego, Monika Socha-Czyż wystąpiła dzisiaj do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka w sprawie „Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen. Zygmunta Berlinga”. – Uważam, że powinien istnieć nie tylko zakaz promowania w przestrzeni publicznej symboli totalitaryzmów, nie tylko należy usunąć komunistyczne obeliski, ale też zmianić nazwy organizacji, które promują zdrajców. To jest pewnego rodzaju przeoczenie ustawowe. Czas na spójną politykę historyczną – mówi nam działaczka z Bielska-Białej.

„(…) uprzejmie informuję, że w materiale serwisu „wyborcza.pl WARSZAWA” z dnia 9 września br. autorstwa Wojciecha Karpieszuka, pt.„Zostaliśmy poniżeni”. Kombatanci LWP żądają, żeby pomnik generała Berlinga wrócił nad Wisłę”, vide: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25172537,zostalismy-ponizeni-kombatanci-lwp-zadaja-zeby-pomnik-generala.html?disableRedirects=true, ujawniono, że w naszym kraju istnieje tzw. Stowarzyszenie Tradycji LWP im. gen. Zygmunta Berlinga”. Jest jasnym i potwierdzonym, że Zygmunt Berling był agentem NKWD i w czasie wojny dokonał zdrady. Wyraził też zgodę na dowodzenie formacją polskojęzyczną, która nie była uznawana za wojsko polskie przez legalny Rząd RP rezydujący w Londynie.

Organizacja wymieniona w materiale Wyborczej ma siedzibę w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 6A/148; KRS 0000374023, NIP 7010277178, REGON 142767007. Wnoszę zatem o wystąpienie przez IPN do właściwego sądu rejestrowego z żądaniem zmiany nazwy ugrupowania, t.j. Stowarzyszenie Tradycji LWP im. gen. Zygmunta Berlinga” na inną, która realizować powinna wymogi art. 13 Konstytucji RP w związku z art. 256. Kodeksu karnego. W związku z obowiązywaniem tzw. ustawy o dekomunizacji przestrzeni publicznej i zrealizowanym w niej zamysłem ustawodawcy jest jasnym, że nazwy organizacji nie powinny również upamiętniać osób, które wspierały zniewolenie Polski i Polaków”

-napisała działaczka z Bielska-Białej do Jarosława Szarka.

 

Przypominamy, że niedawno Monika Socha-Czyż wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie o wszczęcie procedury wykreślenia z ewidencji partii politycznych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jej wniosek jest obecnie procedowany.

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte