Pozbawić honorów członków WRON

Zastępca Naczelnego

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie podtrzymuje wyrażaną już kilkakrotnie prośbę od prezydenta Andrzeja Dudy o pozbawienie stopni wojskowych oraz odznaczeń państwowych wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która w styczniu 2012 roku została uznana prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie jako związek przestępczy o charakterze zbrojnym pod kierunkiem generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Pomimo zawetowania przez Prezydenta RP w marcu ubiegłego roku uchwalonej przez parlament ustawy „o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu” uważamy, że w przypadku członków WRON wystarczy przywołany wyżej wyrok sądowy.

Nikt nie ma już dzisiaj wątpliwości, że była ona wrogą Polsce instytucją działającą w imię sowieckiej racji stanu w celu stłumienia niepodległościowych dążeń rodaków. Wetując ustawę prezydent Duda podkreślił zresztą, że nie ma wątpliwości, iż należy pozbawić stopni takich generałów jak m.in. Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak, czego od wielu lat domaga się nasze Porozumienie.

Nie może być tak, że stopień generała mają jednocześnie ewidentni zdrajcy i jeden z największych bohaterów nie tylko Polski, ale całego świata Ryszard Kukliński, który z narażeniem życia skutecznie własnego oraz rodziny zapobiegł przekształceniu się zimnej wojny między Wschodem a Zachodem w gorącą o nuklearnym charakterze.

Nadal obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości, co stanowi znakomitą okazję do wyrównywania historycznych rachunków i nazywaniu wprost zdrady zdradą, a bohaterstwa bohaterstwem. Aby tak się stało, konieczne jest m.in. pozbawienie wszelkich honorów członków WRON bez względu na zakres ich odpowiedzialności, ponieważ wszyscy przystąpili do niej dobrowolnie.

rzecznik POKiN – dr Jerzy Bukowski

Komentarze są zamknięte