Zwolniony za cytowanie Biblii?

Zastępca Naczelnego

Fot. Ted Eytan (Wikimedia Commons)

Instytut Ordo Iuris złożył do właściwego miejscowo w Krakowie sądu pozew w imieniu pracownika zwolnionego z sieci handlowej IKEA w Polsce za umieszczenie na firmowym forum internetowym wpisu zawierającego cytaty z Pisma Świętego – poinformowała Niezależna.

Prawnicy Instytutu domagają się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, a także wypłaty odszkodowania i przekazania środków na cele charytatywne.

Z informacji przesłanej nam przez Instytut Ordo Iuris wynika, że wpis pracownika IKEA był komentarzem do artykułu rozesłanego wśród pracowników tej sieci, propagującego ideologię ruchu LGBT. Mężczyzna wyraził swoją negatywną opinię na ten temat posiłkując się fragmentami Pisma Świętego. Zdaniem prawników Ordo Iuris, to właśnie ta wypowiedź <stała się przyczyną bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę>. Prawnicy wskazują również w komunikacie, że konsekwencje w postaci upomnienia spotkały też osoby, które polubiły wspomniany wpis na forum”

– czytamy w portalu.

Według nich jest to różnicowanie pracowników ze względu na wyznanie, które narusza regulamin firmy zakazujący dyskryminacji z powodu wyznawanej religii. Ponieważ wpis został opublikowany na wewnętrznym forum, nie może być w żaden sposób utożsamiany z poglądami kierownictwa. Przedstawiciele Instytutu uważają, że podanie jako przyczyny zwolnienia naruszenie wewnętrznych regulaminów i zasad współżycia społecznego oraz utratę zaufania do pracownika są nieprawdziwe stanowiąc arbitralną oraz subiektywną ocenę, której poddane zostały wyłącznie światopogląd, wiara i religia zatrudnionego.

Wyrażanie przez pracownika opinii odnośnie praktyk osób homoseksualnych w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego oraz przy odwołaniu do wyznawanej religii nie może zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. (…) Decyzja władz firmy miała zatem podłoże wyłącznie ideologiczne. Wskazana przyczyna nie znajduje żadnego oparcia w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej, jest zaś wynikiem arbitralnych ocen i subiektywnych uprzedzeń pracodawcy wobec wyrażenia opinii pracownika odwołującej się do wartości katolickich. Wyrazem tego jest m.in. powołanie się przez pracodawcę na naruszenie przez powoda zasad współżycia społecznego oraz wewnętrznych aktów obowiązujących u pracodawcy, z których wynika jednoznaczny zakaz dla różnicowania pracowników z uwagi na ich religię czy wiarę, a jednocześnie przywołanie jako jedynej okoliczności prowadzącej rzekomo do naruszenia zasad współżycia społecznego oraz wewnętrznych aktów obowiązujących u pracodawcy przyznania się przez niego do bycia katolikiem oraz posiadania przekonań zgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego”

– napisano w komunikacie Instytutu Ordo Iuris.

Jego prawnicy uważają, że działanie szwedzkiej sieci handlowej IKEA w Polsce narusza szereg krajowych przepisów, w szczególności artykuły 53. i 54. Konstytucji RP dotyczące wolności sumienia i wyznania oraz wolności posiadania i głoszenia poglądów, a także prawa pracy, które zakazuje dyskryminacji ze względu na posiadane poglądy oraz wyznawaną religię wyrażone w artykułach 11. i 18. kodeksu pracy. Wedle ich opinii IKEA naruszyła również artykuł 10. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w myśl którego, każdy ma prawo do wyrażania opinii, a więc i posiadania poglądów oraz ich nieskrępowanego głoszenia.

W odpowiedzi na ten pozew dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej IKEA Retail Katarzyna Broniarek przedstawiła oficjalne, aczkolwiek dosyć enigmatyczne stanowisko sieci:

Znamy pismo Instytutu Ordo Iuris. Co do zasady nie komentujemy spraw personalnych, a do takich należy wspomniana kwestia rozwiązania stosunku pracy. Jednocześnie zapewniamy, że podstawą naszej kultury korporacyjnej jest wolność poglądów, tolerancja i szacunek dla każdego pracownika. Natomiast w przypadku, gdy istnieje chociażby ryzyko naruszenia dóbr lub godności osobistej innych pracowników podejmujemy działania, zawsze zgodnie z prawem pracy i naszymi wartościami. We wspomnianym w piśmie przypadku, w naszej ocenie, taka właśnie sytuacja miała miejsce.”

Z ostatniej chwili: interwencję w tej sprawie zapowiedzieli minister sprawiedliwości-Prokurator Generalny RP Zbigniew Ziobro i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte