Ponura prawda o Tischnerze

Zastępca Naczelnego

prof. Sławomir Cenckiewicz, fot. @Cenckiewicz TT

Ta wiadomość jest dla mnie porażająca: mój filozoficzny mistrz, którego uczniem byłem od 1977 roku, ksiądz profesor Józef Tischner został w 1983 roku zarejestrowany jako kontakt operacyjny, a w 1988 r. jako konsultant IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Taką informację podał na Twitterze zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. generała broni Kazimierza Sosnkowskiego doktor habilitowany Sławomir Cenckiewicz. Wynika ona z publikacji „Kryptonim <Klan>. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ <Solidarność”> w Gdańsku. Tom 2”.

Cenckiewicz napisał:

Już jest! 1000 stron fundamentalnych dokumentów SB o Solidarności, Wałęsie i ludziach Kościoła! Jedna z najważniejszych książek źródłowych IPN! Zaszczyt, że byłem jej naukowym recenzentem. Przykra ta rejestracja ks. Józefa Tischnera w kategorii KO i konsultanta Departamentu IV MSW. Szkoda. W latach 1980-1983 rozpracowywany przez Wydział IV KW MO w Krakowie, w ramach SOR krypt. „Leo”, 27 lipca 1983 roku zarejestrowany pod nr. 81208 przez Departament IV MSW w kategorii „kandydat”, następnie KO. Od 13 października 1988 r. konsultant. Został wyrejestrowany 30 stycznia 1990 roku”.

Ks. prof. Tischner był nie tylko czołowym przedstawicielem krakowskiej szkoły fenomenologicznej założonej przez największego polskiego filozofa prof. Romana Ingardena, ale także wielkim autorytetem moralnym dla kilku pokoleń patriotycznej młodzieży. W 1980 roku czynnie włączył się w działania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Jego kazanie wygłoszone na I Zjeździe Związku zaliczono w poczet oficjalnych dokumentów, a teksty opublikowane w „Tygodniku Powszechnym” wydano w 1981 roku jako pod tytułem „Etyka Solidarności”.

Napisał wiele poważnych prac filozoficznych (najważniejsze to „Spór o istnienie człowieka” i „Filozofia dramatu”) oraz esejów społecznych budzących nadzieje na odzyskanie przez Polskę niepodległości. „Świat ludzkiej nadziei”, „Polski kształt dialogu”, „Myślenie według wartości”, „Nieszczęsny dar wolności”, „W krainie schorowanej wyobraźni” stanowiły lekturę obowiązkową każdego rodaka pretendującego do miana intelektualisty.

We wrześniu 1999 roku otrzymał Order Orła Białego. Zmarł 28 czerwca 2000 roku w wieku 69 lat, spoczywa w Łopusznej koło Nowego Targu.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte