Niepokój wśród członków największej społdzielni mieszkaniowej w Opolu

Zastępca Naczelnego

– Jesteśmy mieszkańcami Dzielnicy AK w Opolu (dawniej ZWM). Chcemy działać dla dobra nas, mieszkańców, z pożytkiem dla osiedla. Uważamy, że bierne czekanie na decyzje władz naszej Spółdzielni to za mało. Inicjujemy działania, aktywizujemy mieszkańców. Staramy się przybliżyć nasze cele i działania, a teraz chcemy wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu – napisali mieszkańcy prosząc NGO o opublikowanie informacji. CZYTAJ CAŁOŚĆ LISTU DO REDAKCJI!

 

Szanowna Redakcjo,

Jesteśmy mieszkańcami Dzielnicy AK w Opolu (dawniej ZWM). Chcemy działać dla dobra nas, mieszkańców, z pożytkiem dla osiedla. Uważamy, że bierne czekanie na decyzje władz naszej Spółdzielni to za mało. Inicjujemy działania, aktywizujemy mieszkańców. Staramy się przybliżyć nasze cele i działania, a teraz chcemy wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu.

Zastanawiamy się czy jest możliwe, by redakcja rozreklamowała prosty fakt, że na początku czerwca odbędzie się zebranie członków największej spółdzielni mieszkaniowej w Opolu – tak by jak najwięcej ludzi się o nim dowiedziało.

Zebranie – walne sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w dniach 6,7,10,11 czerwca o godz 17 dla każdej z czterech części osiedla. 6 i 7 czerwca w szkole podstawowej nr 5 na Hubala, a 10 i 11 w w szkole podstawowej nr 29 na Szarych Szeregów.

Na obecnym walnym zgromadzeniu zarząd chce „przepchnąć” uchwałę połączenia naszej Spółdzielni ze Spółdzielnią Młodzieżową z ul. Rzeszowskiej (taki punkcik w środku nocnych obrad będzie). Uchwała ta nie zawiera ani jednego pkt. mówiącego o korzyściach wynikających z przyłączenia ich do naszej spółdzielni w związku z tym pewnie nie ma dla nas korzyści – za to konsekwencje są poważne.

TERMINY zebrań:
06.06 – OSIEDLE NR 1 PSP 5 GODZ 17
07.06 – OSIEDLE NR 2 PSP 5 GODZ 17
10.06 – OSIEDLE NR 3 PSP 29 GODZ 17
11.06 – OSIEDLE NR 4 PSP 29 GODZ 17

Czy jest możliwe rozreklamowanie tego faktu?

Załączam oficjalne zawiadomienie o zebraniach z porządkiem obrad.

uzupelniony-porzadek-obrad-wz-2019

Pozdrawiam

Paweł J. *

*nazwisko do wiadomości NGO, list w oryginale.

 

Redakcja NGO z przyjemnością będzie obserwowała sytuację w Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu.

 

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte