List małopolskich patriotów do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w sprawie Pomnika AK

Zastępca Naczelnego

Fot. za Wikipedia.pl

Do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego – w sprawie kontrowrsyjnego blokowania upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej – list napisali prezes Okręgu Małopolskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mjr Ryszard Brodowski i przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika AK prof. Stanisław Juchnowicz. CZYTAJ CAŁY LIST!

Kraków, 23.05.2019.

Szanowny Pan

prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie,

Doceniamy w pełni Pańską troskę o budowę Pomnika Armii Krajowej, także z możliwością wykorzystania dotychczas planowanej lokalizacji pod Wawelem. Naszym zdaniem istnieje jeszcze możliwość wprowadzenia zmian w obecnym projekcie pomnika, które mogą uczynić go bardziej zrozumiałym i akceptowanym przez oponentów. Mogłoby to nastąpić przez wprowadzenie do tego projektu akcentów rzeźbiarskich według koncepcji mistrzów, o których Pan Prezydent wspominał. Byłoby to dostosowane także do warunków krajobrazowych Bulwaru Czerwieńskiego. Ważny jest też udział w tym przedsięwzięciu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Wyrażamy nadzieję, że jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa Pomnika Armii Krajowej, a jego odsłonięcie nastąpi 27 września 2019 roku – w dniu Święta Polskiego Państwa Podziemnego.

Łączymy wyrazy szacunku

mjr adw. Ryszard Brodowski

prof. dr hab. arch. Stanisław Juchnowicz

(pac)

Komentarze są zamknięte