Piotr Walentynowicz poważnie myśli o prezydenturze Gdańska!

Zastępca Naczelnego3

Piotr Walentynowicz, fot. FB

Piotr Walentynowicz, wnuk legendarnej działaczki NSZZ „Solidarność” Anny Walentynowicz, podał dziś na portalu społecznościowym Facebook, że zarejestrował swój komitet wyborczy KWW GDAŃSK DLA MIESZKAŃCÓW w przedterminowych wyborach nowego prezydenta Gdańska. Walentynowicz podał też pierwsze 10 punktów swojego programu.

Pretendent do rządów w Gdańsku proponuje:

1. Wprowadzenie systemu zarządzania Miastem umożliwiającego realny udział w tym procesie mieszkańców, nie tylko poprzez gremia konsultacyjne i opiniujące ale w sposób zapewniający faktyczny Ich wpływ na funkcjonowanie Miasta.
2. Zmiana w polityce przestrzennej Miasta, przyznająca decydującą pozycję w jej kształtowaniu mieszkańcom, kosztem uprzywilejowanego dużego biznesu, w szczególności firm deweloperskich.
3. Współpraca z Władzą Centralną na rzecz rozwoju Miasta, niezależnie od aktualnej i przyszłej opcji rządzącej, nieangażowanie się w konflikty polityczne o charakterze ogólnokrajowym.
4. Wsparcie polityki prorodzinnej ze strony Miasta, Działania Rządu winny być wsparte odpowiednimi działaniami samorządu gminnego.
5. Drobni przedsiębiorcy powinni być motorem rozwoju Miasta, co zapewni poczucie podmiotowości jego mieszkańcom, wielki biznes poradzi sobie sam.
6. Władze miejskie powinny skupić się na swoich ustawowych zadaniach, zamiast angażować się w ogólnopolskie, europejskie bądź światowe konflikty związane z kwestiami, o których i tak decyduje władza centralna poszczególnych krajów.
7. Wzmocnienie pamięci o polskich aspektach tożsamości Naszego Miasta.
8. Wprowadzenie mechanizmów gwarantujących apolityczność i fachowość osób zarządzających Miastem.
9. Odbudowa gospodarki morskiej we współpracy z właściwymi organami władzy centralnej.
10. Realizacja ideałów Solidarności w porozumieniu z NSZZ „S” a nie w kontrze do związku zawodowego.

Przedterminowe wybory nowego włodarza Gdańska, zarządzone na skutek zabójstwa Pawła Adamowicza odbędą się 3 marca br.

 

Kamil Stanisław Mackiewicz

 1. | ID: bc1d1680 | #1

  SUPER, (mimo tego, że nie mieszkam w Gdańsku) jestem, ZA! P.S. Agnieszka Pukszta, Wy macie na Kogo głosować, a my- wcale… [nawet będąc w kanale i czując się wytrwale]… ☺

 2. Jarek
  | ID: 979554cd | #2

  Uważam że że ten program to koniecznie preludium, które należy rozbudować w kierunku Polskiej Racji Stanu, ponieważ Miasto Gdańsk jest miastem o wysokim poziomie znaczenia bezpieczeństwa strategicznego Polski a co za tym idzie warunkiem do sukcesu nowo-powstajacemu organizmowi z państw ABC w duchu jednorodnosci cywilizacji opartej na prawdzie wiary chrześcijańskiej, prawie rzymskim i filozofii greckiej.

 3. Anonim
  | ID: 31768e8c | #3

  Jak widać Gdańsk na pewno nie myśli poważnie o kandydaturze Walentynowicza

Komentarze są zamknięte