Uczczono pamięć starszego brata Józefa Piłsudskiego

Zastępca Naczelnego

W setną rocznicę śmierci Bronisława Piłsudskiego odsłonięto poświęconą mu tablicę na domu przy ulicy Topolowej 18 w Krakowie, w którym w latach 1906-1910 mieszkał ten sybirak, katorżnik, przyjaciel i badacz ginących ludów Dalekiego Wschodu, członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu.

Ceremonia odbyła się w ramach Międzynarodowej Konferencji poświęconej Bronisławowi Piłsudskiemu i jego dziedzictwu naukowemu zorganizowanej przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Gościem honorowym był jego wnuk Kazuyasu Kimura.

W Muzeum odbył się także wernisaż wystawy „Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski”.
Inicjatorką i fundatorką tablicy była Aleksandra Karbownicka – właścicielka domu przy ul. Topolowej 18, w którym zamieszkiwał też Józef Piłsudski, co zostało upamiętnione ufundowaną przez młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża tablicą odsłoniętą w 1937, a przywróconą w 1981 roku.

 

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte