Rajmund Pollak kandyduje do Rady Miasta Bielska – Białej!

Zastępca Naczelnego1

Fot. FB

Rajmund Pollak, ur. w 1953 r. w Bielsku-Białej, jest mgr. inżynierem mechanikiem o specjalności samochody i ciągniki oraz absolwentem podyplomowych studiów handlu zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Biegle zna języki francuski i niemiecki, ukończył ponadto kurs włoskiego, angielskiego i dwa kursy języka mandaryńskiego (chińskiego).

Przez 30 lat pracował w przemyśle samochodowym na różnych stanowiskach – od technologa przez mistrza na montażu głównym Fiata 126p do specjalisty ds. technicznych w Biurze Handlu Zagranicznego FSM.

Całe życie pozostaje bezpartyjny. W latach od 1980 do 2008 działał w NSZZ Solidarność. Był m.in. Przewodniczącym Komisji Zakładowej Solidarności BHZ FSM, uczestniczył w pracach Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego Solidarności oraz Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność. Pełnił przez szereg lat funkcję Społecznego Inspektora Pracy. W latach 2002–2006 był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.

W młodości uzyskał stopień starszego ratownika wodnego i sternika motorowodnego. Nadal pływa na akwenach otwartych i krytych, uprawia także narciarstwo. Jest miłośnikiem jazzu. Interesuje się historią Polski, filatelistyką, malarstwem, historią i sztuką Chin. 

Od 1976 roku jest żonaty z Anną, wychowali dwoje dzieci – Przemysława i Agnieszkę; mają dwoje wnucząt: Weronikę i Karola.

Publikował w tygodnikach „Śląska Gazeta” i „Warszawska Gazeta”. Redaguje artykuły dla portali www.pressmania.pl i www.prokapitalizm.pl.

Ukazały się dotychczas jego dwie książki: „Siła przebicia” (Antyk 2000) i „Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji” (Editions Spotkania 2016).  

W swoich publikacjach ujawnia mechanizmy manipulacji i socjotechniki obłudy nieznane szerszej opinii publicznej. 

Przeciwnik RAŚ, zwalczający od ponad 20lat separatystów. Uważa, że Śląsk to jest perła w koronie Rzeczpospolitej.

Wierny Polsce i mimo, że miał ku temu wiele okazji i propozycji, nigdy nie chciał emigrować z Ojczyzny.

Kocha góry i Podbeskidzie. 

JEŻELI ZOSTANIE WYBRANY RADNYM, TO MA W PROGRAMIE m.in.:

1. Dopuścić w większym niż dotychczas wymiarze Mieszkańców Bielska-Białej do udziału w obradach Rady Miasta poprzez:

– Udzielenie głosu tuż po otwarciu obrad każdorazowo 5 Mieszkańcom wg, kolejności zgłoszeń i donie im 3 minut na każde wystąpienie bez konieczności głosowania czy Radni wyrażą na to zgodę. Jeżeli chętnych do zabrania głosu będzie więcej niż 5, to pozostali, automatycznie zostaną przesunięci do zabrania w pierwszej kolejności głosu na następnej Sesji RM. Takie rozwiązanie wydłuży obrady o ok. 20minut, co nie stanowi zagrożenia dla płynności procedowania bieżących programów sesji.

2. Odbudowa toru saneczkowego z Koziej Góry na Błonia, który stanowił przez niemal 100lat wizytówkę  zarówno Bielska jak i Bielska-Białej. W latach międzywojennych jak i po II Wojnie Światowej był uznawany jako najpiękniejszy naturalny tor saneczkowy w Europie!

Nie ma żadnych przeszkód, aby uczynić go w przyszłości sztucznym torem saneczkowym najpiękniejszym na świecie.  

Koszt takiego sztucznego toru saneczkowego byłby mniejszy niż koszt budowy stadionu piłkarskiego na Żywieckiej.

3. Usunięcie płotów z Błoni, aby zwierzyna leśna mogła swobodnie się przemieszczać nocą.

4. Rozpisanie konkursu na budowę metra na linii dworzec główny PKP – Cygański Las- Dębowiec – Wapienica Zapora- Jaworze, które zastąpiłoby w XXII.wieku komunikację autobusową.

5. Odrodzenie potęgi sekcji bokserskiej BBTS, byłych mistrzów Polski w boksie.

Talentów bokserskich mamy w Biesku-Białej bardzo wielu, zwłaszcza wśród kibiców BKS i Pobeskidzia. Na stadionach piłkarskich zamiast walk Policji z zadymiarzami należy zatrudnić trenerów bokserskich, którzy będą łowić talenty bokserskie wśród kibiców.

Zamiast walk na stadionie należy chętnym do walki kibicom wręczać rękawice bokserskie i zbudować ringi, na których będą mogli ćwiczyć swoje umiejętności walki na pięści!  

6. Teatr Polski powinien w większym niż dotychczas zakresie wystawiać sztuki polskie, a nie komedyjki zagranicznych autorów lub propagandę RAŚ ( „Miłość  w Koenigshuette” itp.)

7. Przywrócić na Dworcu Bielsko-Biała Główna muzeum kolejnictwa z zabytkowymi parowozami i wagonami, które zostało haniebnie zlikwidowane.

8. Przywrócić funkcjonowanie linii montażu samochodów osobowych w zakładzie przy ul. Grażyńskiego. Bielsko-Biała była kiedyś jednym z ważnych centrów polskiej motoryzacji, a obecnie już się u nas nie montuje samochodów osobowych.

9. Wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu i zakaz palenia papierosów na terenie wszystkich kąpielisk, schronisk turystycznych I ośrodków narciarskich w Bielsku-Białej. 

10.Mieszkańcy Bielska-Białej powinni być zwolnieni z opłat parkingowych na terenie miasta.

11. Wprowadzić zakaz wjazdu samochodów z obcą rejestracją do centrum miasta, czyli strefy ograniczenia ruchu na wzór Krakowa.

12. Rozpisać przetargi reklam w takich miejscach kultury jak np. Teatr Polski czy BCK, aby jeden koncern samochodowy nie miał monopolu na wystawianie swoich reklam i swoich produktów.

13. Dni Bielska-Białej nie mogą być równocześnie dniami promocji jednego tylko z ponadnarodowych holdingów motoryzacji. a Plac Ratuszowy nie może być zdominowany reklamami jednego tylko koncernu.

Nasze Miasto nazywa się Bielsko-Biała, a nie Fiato-Lancio-Alfa-Romeo! Reklamy przed Ratuszem tylko po otwartych przetargach na zasadach: kto zapłaci Miastu co najmniej tyle co FCA, to też może swoje reklamy i auta wystawiać! 

14. Wprowadzić dodatkowy podatek miejski dla hipermarketów.

Bielsko-Biała to miasto tranzytowe i żaden handlowiec stąd nie ucieknie z powodu dodatkowej daniny dla miasta w wysokości 1% od rocznego obrotu.

15. Umożliwić mieszkańcom dodatkowe przychody z wynajmu kwater prywatnych dla turystów. Reklamę takich kwater powinna wziąć na siebie administracja.

Rajmund Pollak Dowiódł swoim życiem, że jest uczciwy, waleczny i skuteczny, co dobrze rokuje dla realizacji szeregu z w/w punktów programu wyborczego.

Rajmund Pollak kandyduje do Rady Miasta Bielska-Białej w okręgu Nr2 z KWW Moniki Sochy.

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte