REGULAMIN I Kryterium TRIBIKE im. Wernera Lepicha w Kędzierzynie-Koźlu

Zastępca Naczelnego

1. Organizatorem Kryterium TRIBIKE im. Wernera Lepicha jest ODRZAŃSKIE KONSORCJUM, adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, al. Jana Pawła II 36. 2. Współorganizatorem kryterium jest LUKS „ROSPONDEK” ul. Wojska Polskiego 4, Żyrowa 3. Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKol. kontakt: Piotr Ruczka (+48) 500 028-811 Anna Orian (+48) 602 534 780 Piotr Orian (+48) 604 589 483 www.maratonodrzanski.pl [email protected]2. Celem organizacji wyścigu jest uczczenie pamięci Wernera Lepicha, powrót do tradycji kolarskich naszego miasta oraz popularyzacja kolarstwa w Kędzierzynie-Koźlu i województwie opolskim. II. Biuro Wyścigu, Zgłoszenia Adres Biura Wyścigu: Aleja Armii Krajowej 38, 47-224 Kędzierzyn-Koźle. Godziny pracy Biura Wyścigu: 08 lipca 2018 r. (niedziela) od 11:00 do 13:45. Odprawa techniczna 13:45 Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.maratonodrzanski.pl do dnia 06.07.2018 roku lub bezpośrednio w dniu wyścigu w godzinach pracy Biura Wyścigu. III. Uczestnictwo, Opłaty 1. W wyścigu mogą wziąć udział zawodnicy z aktualnymi badaniami lekarskimi oraz ważną licencją PZKol. na rok 2018. 2. Uczestnicy wyścigów stosują się do wymagań sprzętowych wg ustaleń PZKol. 3. Opłaty wg przepisów PZKol. Koszty ubezpieczenia pokrywają macierzyste kluby lub indywidualnie zawodnicy.
IV. Klasyfikacja i pomoc techniczna
1. Kryterium będzie rozegrane w dniu 08 LIPCA 2018 roku na rundach o długości 1800 m, teren płaski, asfalt przy ruchu całkowicie zamkniętym ulicami miasta Kędzierzyna-Koźla wg załączonej mapki. Kryterium rozegrane będzie na punkty – co czwarte okrążenie 5 – 3 – 2 – 1 punkty, ostatnie okrążenie będzie punktowane 10 – 6 – 4 – 2 punkty, pozostałe 2-1 pkt. Zwycięzcą zostanie zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów i ukończy wyścig. Zawodnicy zdublowani w kategorii będą wycofywani z wyścigu. 2. Kategorie wiekowe. a. żaki i żakinie – 5 rund „na kreskę” b. młodzik, młodziczka, – 8 rund c. juniorki młodsze – 12 rund d. juniorzy młodsi, juniorki – 16 rund e. juniorzy – 24 rundy 3. PROGRAM ZAWODÓW: a. 14:30 żaki i żakinie b. 15:00 młodzik, młodziczki, juniorki młodsze c. 15:50 juniorzy młodsi, juniorki d. 16:45 juniorzy UWAGA! Program zawodów i podział-łączenie kategorii może ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani najpóźniej podczas odprawy technicznej.
4. Pomoc techniczna możliwa będzie tylko w strefie zmian wyznaczonej przez Organizatora, przy linii startu/mety. V. Sędziowie Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów PZKol.
VI. Ceremonie i nagrody
Ceremonia – dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu wyścigu Juniorów tj. ok. 18-tej.
Organizator zapewnia puchary dla zwycięzców, po trzy nagrody i dyplomy w każdej kategorii wiekowej.
Nagrody finansowe (1.500 zł):
– junior młodszy, juniorka młodsza I – 120 zł II – 80 zł III – 50 zł
– junior, juniorka I – 250 zł II – 150 zł III – 100 zł
VII. Zasady bezpieczeństwa
Wyścig odbędzie się przy zamkniętym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą jednak zachować dużą ostrożność ze względu na lokalizację w centrum miasta i dużą liczbę publiczności. Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć ubezpieczenie we własnym zakresie.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników wyścigu, bądź w których brali oni udział.
Zabrania się zawodnikom przebywania na trasie zawodów w trakcie rywalizacji innych kategorii wiekowych pod karą dyskwalifikacji z wyścigu.
VIII. Szpital – pomoc medyczna
Szpital: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Judyma Karetka: na linii startu – mety.
IX. Noclegi i wyżywienie
Dom Pielgrzyma 47-154 Góra Świętej Anny, al. Jana Pawła II 7, Telefon: 77 462 53 01 Restauracja Sobieski 47-220 Kędzierzyn-Koźle, al. Jana Pawła II 29.
X. Postanowienia końcowe
Regulamin został zatwierdzony przez OZKol. w Opolu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginiony sprzęt i rzeczy osobiste.
We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.
Odpowiedzialny za przeprowadzenie wyścigu: Piotr Ruczka tel. 500 028 811.

Komentarze są zamknięte