Zmarła prof. Olga Krzyżanowska

PAC

Śp. Olga Krzyżanowska na spotkaniu ze środowiskiem AK w Bielsku – Białej, 1992.

Zmarła prof. Olga Krzyżanowska. W okresie II wojny światowej była harcerką Szarych Szeregów, odznaczona Krzyżem Walecznych. Ojciec Zmarłej Aleksander Krzyżanowski „Wilk” był m.in. komendantem Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. W maju 1945 płk Krzyżanowski został przewieziony do Moskwy.

Po półtorarocznym pobycie w więzieniu na Butyrkach, przeniesiono go w październiku 1946 do obozu NKWD nr 179 w Diagilewie w okolicy Riazania, w którym przebywali żołnierze i oficerowie AK. W lipcu 1947 został z kolei przewieziony i internowany w obozie NKWD nr 150 w Griazowcu w okolicy Wołogdy. 4 października 1947 znalazł się na terenie Polski okupowanej przez ZSRR. Zamierzał poświęcić się wyłącznie życiu rodzinnemu i pracy zawodowej. Wiosną 1948 podjął pracę na stanowisku dyrektora Centralnej Składnicy Rozliczeniowej Akcji Siewnej Dyrekcji Roszarń Lnu i Konopi w Pakości.

3 lipca 1948 podczas narady dyrektorów został aresztowany, tym razem przez UB. Pod koniec lipca został osadzony w więzieniu w Warszawie na Mokotowie. W październiku 1950 – bardzo chory – uczestniczył jako świadek w procesie przeciwko członkom Mobilizacyjnego Ośrodka Wileńskiego Okręgu AK. Z marł 29 września 1951 w szpitalu więziennym na gruźlicę. Jego zwłoki zostały w tajemnicy zakopane na terenie Powązek między cmentarzem komunalnym i wojskowym. W marcu 1957 ekshumowano je i następnie uroczyście przeniesiono na Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie.

Olga Krzyżanowska w 1952 ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Pracowała w szpitalu powiatowym w Pucku, szpitalu wojewódzkim i AM w Gdańsku. Do 1989 kierowała Wojewódzką Przychodnią Przemysłową w Gdańsku. W 1980 wstąpiła do „Solidarności”, zasiadała w Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia. Posłanka na Sejm PRL X kadencji oraz I, II i III kadencji Sejmu RP (1989–2001), wicemarszałek Sejmu PRL X kadencji oraz Sejmu RP II kadencji, senator V kadencji. Reprezentowała w parlamencie środowiska Komitetu Obywatelskiego oraz Unii Demokratycznej / Unii Wolności. W 2005 roku przystąpiła do Partii Demokratycznej – demokraci.pl W czasie sprawowania mandatu parlamentarnego była czynnie zaangażowana we wspieranie inicjatyw środowiska żołnierzy – partyzantów członków wileńskich brygad AK.

Oprac. (pac), Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej

Komentarze są zamknięte