ZUS przetwarza dane zgodnie z RODO

Zastępca Naczelnego

Opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych chroni dane setek tysięcy emerytów, ubezpieczonych pracowników oraz przedsiębiorstw, firm i instytucji. Zapewnia przy tym, że każdy ma dostęp do swoich danych osobowych lub może zażądać ich sprostowania. RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych od końca maja obowiązuje także w ZUS-ie.Wyliczanie, wypłacanie emerytur i rent, księgowanie składek, ich zapisywanie oraz waloryzowanie – wszystkie te operacje związane są z przetwarzaniem danych osobowych. ZUS od dawna stosuje wyśrubowane standardy, żeby chronić dane prawie 26 milionów

pracujących, emerytów i rencistów i płatników składek w całym kraju. Odpowiedzialne zadanie stoi przed opolskim Oddziałem ZUS, który wypłaca świadczenia dla 233 tys. osób w Polsce i za granicą. Najwięcej emerytur, bo 143 tys. oraz rent rodzinnych – 41 tys. Prowadzi konta dla 385 tys. ubezpieczonych mieszkańców województwa (osoby fizyczne). Oprócz tego obsługuje prawie 54 tys. aktywnych płatników składek czyli działających obecnie firm, przedsiębiorstw i osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów powoduje, że podejście do tej wrażliwej kwestii ma być jednolite we wszystkich europejskich krajach. ZUS posługuje się danymi na podstawie przepisów krajowych, ale też aktów prawa Unii Europejskiej.

– Obsługę klientów musimy pogodzić z troską o ochronę ich danych. Gromadzone i przetwarzane przez nas informacje są bezpieczne i stanowią tajemnicę prawnie chronioną. Nie ujawniamy danych naszych klientów w celach komercyjnych czy marketingowych, więc każdy z nas może spać spokojnie – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.

Wyzwaniem jest ochrona danych o klientach, którzy codziennie załatwiają sprawy w placówkach ZUS na terenie Opolszczyzny albo wysyłają dokumenty pocztą. W najgorętszych miesiącach pracownicy ZUS w regionie obsługują nawet 40 tys. klientów. Normą jest, że opolskie jednostki Zakładu odwiedza miesięcznie 30 – 33 tys. interesantów, a oprócz spraw, które docierają drogą e-mailową, co miesiąc wpływa do nich od 50 do 60 tys. listów i przesyłek.

Możesz sprawdzić swoje dane w ZUS

Każdy ubezpieczony, świadczeniobiorca czy płatnik ma dostęp do swoich danych osobowych w ZUS i może zażądać ich sprostowania. Wnioski w sprawie realizacji swoich praw można złożyć osobiście w każdej placówce ZUS, elektronicznie ze swojego konta na PUE ZUS albo listownie na adres dowolnej placówki Zakładu w całym kraju.

Najszybszy dostęp do swoich danych w ZUS możesz uzyskać za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Żeby mieć wgląd do bazy na PUE ZUS wystarczy zarejestrować swój profil na naszej stronie internetowej www.zus.pl

Sebastian Szczurek
Rzecznik Regionalny ZUS
województwa opolskiego

Komentarze są zamknięte