Kędzierzyn-Koźle: „Czysty Region” podwyższy opłaty za wywóz śmieci

Zastępca Naczelnego

Mieszkańcy 11 gmin będą musieli zapłacić więcej za pozbycie się odpadów. Wymusza to m.in. wzrost kosztów usług transportowych oraz kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów – niestety, mieszkańcy częściej deklarują segregację, niż ją faktycznie przeprowadzają. Podwyżka wejdzie w życie 1 sierpnia. Poniżej pełna treść komunikatu.„Szanowni Mieszkańcy,
Ze względu na wzrost kosztów, w tym usług transportowych oraz kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów – Związek Międzygminny „Czysty Region” po raz pierwszy od 5 lat jest zmuszony z dniem 1.08.2018 r. podwyższyć opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Duży wpływ na zwiększenie opłat ma wzrost cen paliw i innych kosztów pracy śmieciarek. O ile do roku 2017 cena przewozu jednej tony odpadów wynosiła średnio 190 zł, o tyle po roku 2017 wzrosła do średnio 230 zł.

Wzrosły też koszty funkcjonowania składowiska, na które wożone są odpady – głównie z powodu podwyższenia opłat za korzystanie ze środowiska (tzw. „marszałkowskich”) z 235,98 zł do 273,03 zł brutto za tonę odpadów „zmieszanych”, czyli niesegregowanych. Pomimo deklaracji mieszkańców o segregacji odpadów, jest ona na bardzo niskim poziomie, za co musimy ponosić dodatkowe koszty. Na składowisko przekazujemy rocznie ok. 30.000 ton odpadów niesegregowanych, tyle bowiem oddają mieszkańcy. Dodatkowo stale wzrasta ilość odpadów – co roku odbieramy od Państwa więcej o około 2.000 ton, czyli około 150-200 pełnych śmieciarek więcej.

W związku z tym opłaty musiały ulec zwiększeniu w następujący sposób:

– miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej osoby w gospodarstwie domowym ulegnie zmianie z 12,50 zł na 15,00 zł za osobę, od piątej osoby w gospodarstwie domowym z 7,00 zł na 9,50 zł za osobę, a od każdej szóstej i następnej osoby z 1,00 zł na 3,50 zł za osobę.
– osoby niesegregujące odpadów na nieruchomościach zamieszkałych będą wnosić opłatę 24 zł za każdą osobę w gospodarstwie domowym (dotąd 20 zł).

W takiej samej proporcji wzrosną miesięczne stawki opłaty, którą będą wnosić właściciele za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik na nieruchomościach niezamieszkałych, jak na nieruchomościach zamieszkałych.

W czerwcu 2018r. ulegną również zmianie zapisy w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie ZM „Czysty Region” związane między innymi ze zbieraniem odpadów ulegających biodegradacji. Ponownie ZM „Czysty Region” będzie odbierał te odpady z nieruchomości zamieszkałych z pojemnika 120 litrów dla 1-2 osób w gospodarstwie domowym i 240 litrów dla 3 i więcej osób w gospodarstwie domowym. W związku z tym pojemniki na odpady bio nie będą zamieniane na mniejsze.

W ramach zwiększonej opłaty, po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, dla nieruchomości zamieszkałych zostanie wprowadzona selektywna zbiórka papieru.

za www.kedzierzynkozle.pl

Komentarze są zamknięte