Zielone światło dla budowy dróg w pięciu województwach. Jest też inwestycja na Opolszczyźnie

Zastępca Naczelnego

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 10 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 186 mln zł. Są to zadania związane z rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś.

Inwestycje te poprawią również bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego przez modernizację dróg, w szczególności przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Zadania będą realizowane w województwach: małopolskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

Województwo małopolskie

1. Budowa dwupoziomowego węzła oraz budowa przejścia podziemnego na dk 7 w miejscowości Libertów.

Zadanie obejmuje budowę węzła dwupoziomowego w miejscowości Libertów (skrzyżowanie dk 7 z drogami dojazdowymi obsługującymi teren przyległy do południowej granicy Krakowa w km 674+760 – likwidacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną) i budowę przejścia podziemnego dla pieszych przez dk 7 w km 675+500.

Okres realizacji robót: 2021 – 2024.

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na drodze krajowej nr 52 w miejscowości Barwałd Górny
Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego o łącznej długości 595 m (w km od 55+352 do 55+974).

Okres realizacji robót: 2018 r.

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na drodze krajowej nr 44 na odcinku Brzeźnica – Brzezinka.

Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego o łącznej długości 633 m (w km od 90+076 do 90+709). Okres realizacji robót: 2018 r.

Województwo opolskie

1. Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Krapkowice – Rogów Opolski Zadanie obejmuje odcinek dk 45 o długości 6,6 km (od km 74,260 do km 80,900). W ramach zadania wybudowana zostanie droga o nośności 11,5 t/oś. Na rozbudowanej drodze, na wybranych odcinkach, zastosowany zostanie przekrój 2+1.

Ponadto przebudowane zostaną: odwodnienie pasa drogowego i wiadukt nad linią PKP oraz pozostałe obiekty inżynierskie. Powstaną również urządzenia z zakresu BRD i telematyki drogowej oraz oświetlenie.

Okres realizacji robót: 2020 – 2022.

Województwo pomorskie

1. Rozbudowa mostu przez rzekę Kamienica w ciągu drogi krajowej nr 20 w miejscowości Tuchomie

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego mostu na dk 20 w km 211+910 i budowę wyniesionego pobocza technicznego oraz jednostronnego chodnika dla pieszych. W ramach zadania wybudowana zostanie również kładka z ciągiem pieszo-rowerowym.

Okres realizacji robót: 2020 r.

Województwo warmińsko-mazurskie

1. Przebudowa odcinka dk 58 w miejscowości Mierki – zadanie awaryjne

Zadanie obejmuje poszerzenie jezdni do 7 m i dostosowanie konstrukcji nawierzchni do nośności 11,5 t/oś na odcinku dk 58 w km 2+701 do 3+691 wraz z budową systemu odwodnienia.

Wybudowane zostaną również chodniki i zatoki autobusowe wraz z dojściami.

Okres realizacji robót: 2018 – 2019.

2. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 51 koło miejscowości Dywity Zadanie polega na budowie czterowylotowego skrzyżowania typu średnie rondo na dk 51 w km 82+862 – 83+086. Okres realizacji robót: 2020 – 2021.

1. Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez rów wałowy w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę przepustu na dk 11 (od km 191+486 do km 191+536).

Okres realizacji robót: 2021 r.

2. Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kąkolewo – Garzyn Zadanie obejmuje odcinek dk 12 o długości 7,940 km (od km 175+480 do km 183+420). Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu, uporządkowaniem dostępności drogi oraz budową doświetlenia przejść dla pieszych. Inwestycja zakłada poszerzenie jezdni oraz zwiększenie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś.
Okres realizacji robót: 2019 -2020.

3. Rozbudowa drogi krajowej nr 72 na odcinku Tuliszków – Słodków

Zadanie obejmuje odcinek dk 72 o długości 11,6 km (od km 14+174 do km 25+824). Celem inwestycji jest rozbudowa drogi poprzez poszerzenie szerokości jezdni i podniesienie nośności drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja przewiduje przebudowę skrzyżowań, budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników. Na odcinku około 1,8 km w miejscowości Grzymiszew przewidziana jest korekta istniejącego przebiegu drogi (budowa obwodnicy). Okres realizacji robót: 2019 – 2021.

Źródło: MIB

Komentarze są zamknięte