Kędzierzyn-Koźle: jest postępowanie CBA w sprawie sprzedaży Portu w Koźlu

Zastępca Naczelnego

Jak poinformowała fundacja „Wiedzieć Więcej” urząd miasta potwierdził otrzymanie pisma z CBA dot. procesu sprzedaży Portu Rzecznego w Koźlu.

W odpowiedzi wysłano zestawienie uchwał rady miasta i parku przemysłowego oraz kopię umorzenia postępowania w tej sprawie lokalnej prokuratury. Identyfikacja numerów artykułów wskazuje, że materiały zbierane są raczej w sprawie a nie przeciwko komuś. Czy postępowanie sprawdzające wrocławskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przekształci się w akty oskarżenia przeciwko komuś? Droga do tego daleka, ale kto wie?

W najbliższy weekend redakcja www.ngopole.pl spróbuje po raz kolejny odnaleźć mityczne odwierty geodezyjne, które rzekomo przeprowadzone zostały przez inwestora przed lub w trakcie sprzedaży Portu w Koźlu.

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte