GUS: pogorszenie sytuacji firm budowlanych w ’17; wynik finansowy netto spadł o 1 mld zł rok do roku

Zastępca Naczelnego

GUS odnotował w 2017 roku pogorszenie firm budowlanych, a wynik finansowy netto spadł o 1 mld zł rdr do 3,9 mld zł.„W 2017 r. sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych ogółem była gorsza niż przed rokiem. Podmioty budowlane uzyskały niższe niż w poprzednim roku wyniki finansowe brutto (3,8 mld zł wobec 4,5 mld zł w 2016 r.) oraz netto (2,9 mld zł wobec 3,9 mld zł)” – napisał GUS.

Według GUS znaczne pogorszenie wyników finansowych brutto i netto odnotowano w jednostkach realizujących głównie roboty budowlane specjalistyczne.

Podmioty zajmujące się głównie budową budynków uzyskały wyższe niż przed rokiem wyniki brutto, a niższe – netto.

W przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wyniki brutto i netto poprawiły się.

Nakłady inwestycyjne w budownictwie w 2017 r. były o 4,1 proc. wyższe niż w poprzednim roku, po spadku o 21,1 proc. w 2016 roku. Zmniejszyła się natomiast liczba nowo rozpoczętych zadań inwestycyjnych – o 17,0 proc. oraz ich wartość kosztorysowa – o 22,2 proc. (PAP Biznes)

map/ ana/
oprac. WuEs

Komentarze są zamknięte