DK+ Inicjatywy Lokalne w DK „Koźle”

Zastępca Naczelnego

Startujemy z projektem DK+ Inicjatywy Lokalne, realizowanym dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury. I etap działań to badania społeczności lokalnej Koźla. Zapraszamy na spotkanie animacyjno-badawcze, które odbędzie się 6.04 o godz. 17.30 w DK „Koźle”.Zapraszamy na spotkanie animacyjno-badawcze dla mieszkańców Koźla. Spotkanie związane jest z projektem Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+. Inicjatywy Lokalne 2018. 6.04 o godz. 17.30 dowiecie się Państwo na czym polega projekt i co oznacza jego realizacja dla DK „Koźle” i naszego miasta. Chcemy również poznać Wasze potrzeby kulturalne i pomysły, które zamierzacie zrealizować właśnie w DK „Koźle”, dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Dom

 Kultury +. Inicjatywy Lokalne. W ramach dofinansowania I części zadania, wynoszącego 8 tys. złotych będziemy realizować projekt pn. „Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Koźla”. Za pomocą ankiet i Internetu zamierzamy poznać oczekiwania kulturalne mieszkańców. Wyniki badań odpowiedzą jasno, jaka oferta zadowoli mieszkańców, jak również czy mają pomysł na realizację swoich pomysłów wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Na realizację II części zadania mamy szansę otrzymać 23 tys.

W ramach programu złożono 145 wniosków. Wyłoniono 50 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację zadania. W związku z ograniczeniami limitowymi programu niepozwalającymi na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji równej lub wyższej 75 punktów, próg punktowy uprawniający do otrzymania dofinansowania został podniesiony do poziomu 76,40 punktów. Miejski Ośrodek Kultury otrzymał 88 punktów.

Dodajmy, że Miejski Ośrodek Kultury realizował już projekt Dom Kultury+. Inicjatywy Lokalne w 2013 r., wtedy pod lupę wzięliśmy potrzeby mieszkańców osiedla Blachownia. W II części zadania udało nam się, wspólnie z mieszkańcami osiedla zrealizować .

MOK Kędzierzyn-Koźle

Komentarze są zamknięte