Zmarł Jacek Bezeg. Pogrzeb w piątek w Opolu [R.I.P]

Niezależna Gazeta Obywatelska2

6 marca zmarł Jacek Bezeg – Ojciec phm. Bolesława Bezega i oddany Przyjaciel harcerzy.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 9 marca o godz. 13.00 w nowej kaplicy na cmentarzu Opole-Półwieś.

Dziś o 22.10 w Radio Opole w audycji „Tak Było Naprawdę” będzie wspomnienie śp. Jacka Bezega.

Jacek Bezeg urodził się 18 sierpnia 1947 r. w Opolu, w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Jego przodkowie przybyli z Węgier po Wiośnie Ludów, w której Bezegowie walczyli pod dowództwem generała Bema. Następnie walczyli we wszystkich polskich powstaniach i wojnach.

Jacek Bezeg od najmłodszych lat związał się harcerskim żeglarstwem, w tej dziedzinie osiągnął najwyższy stopień niezawodowy – czyli kapitana jachtowego. Wychowanie w patriotycznej tradycji sprawiło, że w roku 1968 jako student fizyki na opolskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej aktywnie zaangażował się w studencki strajk w obronie aresztowanych w Warszawie studentów. Po studiach podjął pracę jako nauczyciel fizyki w Liceum Ogólnokształcącym w Dobrzeniu Wielkim. Tam mimo licznych głosów, że to się nie uda, stworzył jedyną na Opolszczyźnie wiejską drużynę żeglarską, a przy niej nadodrzański ośrodek żeglarski, który przetrwał ponad 30 lat. Wychował tam wielu młodych żeglarzy, którzy później kontynuowali jego dzieło.

W roku 1978 podjął pracę jako informatyk w tworzącym się Wojewódzkim Ośrodku Obliczeniowym w Narodowym Banku Polskim w Opolu instalując pierwsze w naszym województwie komputery. W roku 1980 zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” i wkrótce został wybrany przewodniczącym struktury wojewódzkiej „Solidarności” bankowców Opolszczyzny. W okresie stanu wojennego podjął działalność konspiracyjną, współpracując m.in. z Solidarnością Walczącą.

W ostatnich latach działał w patriotycznych organizacjach społecznych: w Opolskim Stowarzyszeniu Pamięci Narodowej, z którym współorganizował wiele wydarzeń, m.in. słynną konferencję w Głuchołazach zatytułowaną „Przełamać zmowę okrągłego stołu”. Działał także w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym „Polski Śląsk”, w opolskim środowisku tradycji łacińskiej, w Polskiej Fundacji Historycznej. W roku 2013 mocno zaangażował się w akcję obrony zagrożonej rozbudowy Elektrowni Opole. W 2015 roku współorganizował na Opolszczyźnie obywatelski Ruch Kontroli Wyborów. Był aktywnym użytkownikiem Internetu, prowadził kilka tematycznych stron internetowych, między innymi znaną w całym kraju stronę „Tak dla Odry”, na której od lat promował działania zmierzające do uczynienia z Odry rzeki żeglownej.

Wspierał wszelkie odrzańskie inicjatywy, i do ostatnich chwil życia pozostał aktywnym żeglarzem. Niespełna dwa lata temu prowadził zimowy rejs ze Szwecji do Polski, a w roku 2016 prowadził kurs żeglarski i spływ po Odrze dla harcerzy z opolskiego ZHR.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

  1. Renka
    | ID: 93c035b0 | #1

    A to ten kumpel Szubertów. Niech się Dadźbóg i Światowid za niego modlą

  2. H
    | ID: 81308260 | #2
Komentarze są zamknięte