Kondratowice: wójt nabiera wody w usta

Zastępca Naczelnego

Dzisiaj wracamy do sprawy sporu pomiędzy rolnikiem Adamem Rewajem i reprezentującym jego interesy Ryszardem Polewczykiem, a innym rolnikiem Janem Klunderem, który jest z pochodzenia Holendrem. W spór zamieszana jest także gmina Kondratowice (województwo dolnośląskie – dop aut) z wójtem Wojciechem Bochnakiem na czele.

Dlaczego zamieszana? Ponieważ, jak wynika z posiadanych przez redakcję dokumentów, mogło dojść do czynności urzędniczych, które nie miały prawa się zdarzyć, czyli przyjęcia wpłaty podatku rolnego od osób do tego nieupoważnionych. Oto odpowiedzi pana wójta gminy Kondratowice Wojciecha Bochnaka, który w tamtym czasie jak i dzisiaj sprawuje swą funkcję. Oto pytania oraz treść odpowiedzi wójta Kondratowic:

Na jakiej podstawie prawnej gmina Kondratowice przyjęła wpłaty rat podatku rolnego od Ewy Jurczak lub Jana Klundera, gdzie osoby te nie były upoważnione do dokonania takiej czynności?

W latach 2009-2010 pan Jan Klunder dokonywał wpłat na konto Urzędu Gminy podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości za zgodą i wiedzą pana Adama Rewaja, za grunty, które były przedsmiotem dzierżawy. Pan Adam Rewaj jak i reprezentujący jego interesy Ryszard Polewczyk zaprzeczają, że wszystko działo się „za zgodą i wiedzą

Wójt gminy Kondratowice Wojciech Bochnak.

pana Adama Rewaja”.

Proszę o podanie imienia i nazwiska osoby, która zaksięgowała na kontach gminy Kondratowice powyższe kwoty rat podatku rolnego? Tu pan Wójt najwyraźniej uciekł od precyzyjnej odpowiedzi, bo:

(…)Księgowania były dokonywane przez pracowników pełniących w tamtym czasie obowiązki młodszego referenta ds. księgowości podatkowej – czytamy w piśmie Wojciecha Bochnaka wójta Kondratowic do naszej redakcji. Na kolejne pytanie pan wójt w ogóle już nie odpowiada. A pytanie brzmiało tak:

Jak się ma powyższa czynność do informacji przesłanej z Urzędu Gminy Kondratowice panu Adamowi Rewaj, w której czytamy że: „ Uprzejmie informujemy że zobowiązania podatkowe należy regulować min. za pomocą przekazów bankowych wykonanych z kont podatnika.W przypadku dokonywania zapłaty należności podatkowych z kont innych (niż zobowiązanych osób fizycznych, należności te będą zwracane osobie, która dokonała wpłaty.” Art 60 par 1 pkt 2 ordynacji podatkowej mówi o obciążeniu rachunku tylko i wyłącznie podatnika, a więc zapłata z rachunku osoby trzeciej nie może być skuteczna”

Kolejne pytanie rodzi się samo.

Czy zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe wobec pracownika Urzędu Gminy Kondratowice, który przyjął i zaksięgował wpłatę dokonaną przez Ewę Juczak lub Jana Klundera, w momencie gdy byłi oni osobami trzecimi w sprawie? (dziś wiadomo już, że wpłaty dokonał Jan Klunder, który niewątpliwie na tamten czas lata 2009-2011 był i jest osobą trzecią w sprawie – dop.aut)

Odpowiedź wójta Wojciecha Bochnaka jest dla niego samego druzgocąca.
„Kwota 4449,50 zł nie została zwrócona panu Janowi Klunderowi” i dalej: ”Nie stwierdzam przestępstw urzędniczych dokonywanych przez pracowników Urzędu Gminy w Kondratowicach. Czyżby ordynacja podatkowa w tamtym czasie w gminie Kondratowice nie miała zastosowania? I tak naprawdę nie chodzi o wpłatę 4449, 50 tylko o ponad 17 tyś. zł, bo wpłat było kilka. Na kolejne pytanie Wojciech Bochnak, wójt Kondratowic, także nie odpowiada, a pytanie brzmiało tak:

Czy w 2011 roku miał Pan świadomość, że pomiędzy zainteresowanymi stronami nie było i do dzisiaj nie ma umowy dzierżawy gruntów ok. 107 ha w Żelowicach, których właścicielem jest Adam Rewaj oraz wspólnik Krzysztof Kowalczyk?

Pytaliśmy także o panią Agnieszkę Majewską, która ciągle figuruje na oficjalnej stronie gminy Kondratowice jako pracownik referatu finasowego, zatrudniona na stanowisku ds. wymiaru podatku w randze podinspektora ds. wymiaru podatków. To nieprawda, ponieważ wójt gminy Kondratowice Wojciech Bochnak w rozmowie telefonicznej z piszącym te słowa oświadczył, że pani Agnieszka Majewska obecnie zatrudniona jest w jednostce podległej gminie, czyli w Zakładzie Usług Komunalnych w Kondratowicach, który mieści się w tym samym budynku urzędu gminy w Kondratowicach.

Oj coś nam tu śmierdzi w tej sprawie, oj śmierdzi, no bo skąd wójt Kondratowic mógł wiedzieć, że Adam Rewaj i Ryszard Polewczyk przegrają proces sądowy w 2014 roku, przyjmując od Jana Klundera (osoby trzeciej – dop. aut) podatek rolny za rok 2009?

Tekst i foto Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte