Adam Słomka: Premier Gowin zamiast skandalem w Kielcach zajmował się transferem posła PSL!

PAC

Dlaczego premier Jarosław Gowin nie zajął stanowiska w sprawie wyboru na dziekana Wydziału Prawa, Zarządzania i Administracji publicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tow. Jerzego Jaskierni? Ano … wolał zajmować się powitaniem w swojej nowej partii dotychczasowego posła PSL Mieczysława Baszko!

Wydaje się, że bez decyzji szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego nie jest w stanie reagować, gdy akurat coś wydarzy się w Porozumieniu … Partyjny interes Jarosława Gowina nie może stać wyżej, niż kwestie funkcjonowania jego resortu oraz reagowania na takie przykre i niepokojące dla antykomunistów wydarzenia … jak te na kieleckiej uczelni!

Tymczasem sprawa lustracji i dekomunizacji środowiska akademickiego stanowi nadal ważny problem.

Proponuję zatem, aby do ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” wprowadzić zapis, że na uczelniach państwowych oraz innych dotowanych z podatków Polaków nie mogli pełnić funkcji rektora, dziekana, kierownika instytutu itd. wykładowcy, którzy byli tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa lub innych służb specjalnych PRL. To samo powinno dotyczyć etatowych  funkcjonariuszy aparatu represji oraz wszystkich działaczy PZPR od szefa Podstawowej Organizacji Partyjnej tej komunistycznej partii, a także pracowników komunistycznych ministerstw, instytucji komunistycznego państwa, komunistycznych spółek joint venture czy przedstawicielstw PRL poza granicami państwowymi. Moralnie i etycznie komunistyczni karierowicze i miłośnicy ZSRR nie mają prawa aby swoimi „ludowymi” doświadczeniami infekować następne pokolenia Polaków w publicznych uczelniach. Koniec i kropka!

CZYTAJ TEŻ:

„Stróż prawości” po kielecku …

To kpina, że towarzysz Jerzy Jaskiernia został dziekanem na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach!

Adam Słomka: Kandydaci obywatelscy sędziowie Kurcyusz-Furmanik i Lewiński do KRS!

 

Zostały tylko cztery dni na zebranie po 2000 poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa: sędziego płk. Mariusza Lewińskiego i sędziego Teresy Kurcyusz-Furmanik. Ktoś musi pilnować, aby „kadry” wychowane i nauczane na UJK przez „stróża prawości” tow. Jerzego Jaskiernię nie stosowały w sądownictwie, w niedalekiej przyszłości, filozofii „nadzwyczajnej kasty”. Zatem pobudka i do dzieła! Materiały – tabelki i ulotki dostępne są na stronie www.kontrola-sadow.pl .

 

 

Adam Słomka

Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,

założyciel Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich,

poseł na Sejm RP I,II,III kadencji

Komentarze są zamknięte