ZNP zawiesił udział w zespole ds. statusu zawodowego nauczycieli przy MEN

Zastępca Naczelnego

Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesił swój udział w dalszych pracach zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli przy MEN – poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz. MEN wyraziło zdziwienie, że związek rezygnuje z uczestnictwa w pracach m.in. nad projektem dot. oceny pracy nauczycieli.„Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o zwieszeniu rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli. Przypomnę, że ten zespół został powołany ad hoc przez minister edukacji, w momencie, gdy rozpoczęły się protesty nauczycieli w 2016 r. Miał za zadanie rozwiązywanie kluczowych problemów związanych z funkcjonowaniem naszego środowiska” – powiedział Broniarz w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie.

Według niego, z dotychczasowych spotkań zespołu wynika, że został on powołany do „legitymizowania działań MEN” i był instrumentalnie traktowany przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską. „Nic bowiem, co było przedmiotem prac zespołu, nie uzyskało akceptacji szerokiego gremium tego zespołu, wręcz przeciwnie – pani minister bardzo często wdrażała w życie rozwiązania, które albo zyskały negatywną opinię zespołu, bądź na tym zespole nie były dyskutowane” – powiedział.

Broniarz poinformował także, że ZNP wyraża dezaprobatę dla dotychczasowego modelu prac zespołu. „Panuje tam absolutny chaos. Brakuje działań, które wskazywałyby na to, że posiedzenia zespołu mają charakter przemyślany, że są realizowane w oparciu o ustalony harmonogram i tematykę” – ocenił.

Informację o decyzji prezydium zarządu głównego ZNP dotyczącej zawieszenia udziału w zespole związek przekazał minister w piśmie wystosowanym w środę. Można w nim przeczytać, że prezydium zarządu głównego ZNP niezwykle krytycznie odnosi się do dotychczasowej formuły pracy Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. „Prowadzony podczas spotkań Zespołu dialog był pozorowany i nie doprowadził do wspólnych ustaleń w wielu kluczowych dla pracowników oświaty kwestiach” – napisano. Jednocześnie ZNP wyraża w piśmie przekonanie, że ustalenie zasad dalszej współpracy będzie możliwe i dlatego oczekuje na pilne przekazanie harmonogramu i proponowanej przez MEN tematyki spotkań. „Do pracy w zespole wrócimy wtedy, gdy będziemy widzieć sens oraz poprawne założenia tematyczne i organizacyjne prac tego zespołu” – powiedział w czwartek Broniarz.

I etap prac Zespołu prowadzony był zgodnie z harmonogramem i zakresem tematycznym przyjętym przez sam Zespół

„Jesteśmy ” – napisała rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska komentując dla PAP decyzję związku. „Dziwi nas fakt, że jeden ze związków zawodowych rezygnuje z możliwości realnego wpływu na projektowanie konkretnych rozwiązań dotyczących np. awansu zawodowego czy oceny pracy nauczycieli. Rzeczą naturalną jest to, że w przygotowanie propozycji dla nauczycieli włączamy szerokie grono środowiska oświatowego, w tym oczywiście związki zawodowe. Takie było założenie powołanego w listopadzie 2016 roku przez minister Annę Zalewską Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty” – zaznaczyła.

Ostrowska podkreśliła, że I etap prac Zespołu prowadzony był zgodnie z harmonogramem i zakresem tematycznym przyjętym przez sam Zespół. Przypomniała, że oprócz wymiany poglądów w ramach spotkań plenarnych Zespołu odbywały się także spotkania tematycznych grup roboczych.

„Prezes Sławomir Broniarz nie uczestniczył osobiście w spotkaniach Zespołu, dlatego warto przypomnieć, że tematy spotkań Zespołu były wcześniej sygnalizowane, a ich przebieg protokołowany. Prace Zespołu prowadzono w sposób zaplanowany. Wszystkie materiały, projekty protokołów były udostępniane członkom Zespołu, a uwagi zgłaszane do projektów protokołów zostały uwzględnione” – poinformowała rzeczniczka.

„Po zakończeniu I etapu prac, w trakcie których omawiano propozycje zmian w zakresie niektórych obszarów pragmatyki zawodowej nauczycieli, w styczniu br. Zespół podejmie kolejne tematy. Na najbliższym spotkaniu ustalony zostanie harmonogram dalszych prac, o czym Minister Edukacji Narodowej poinformowała członków Zespołu w piśmie z 5 stycznia br.” – podała Ostrowska. Dodała, że minister edukacji zaznaczyła, że prosi o zgłaszanie propozycji tematów kolejnych spotkań, zagadnień do dyskusji, a także uwag i propozycji dotyczących organizacji prac Zespołu.

Z punktu widzenia ZNP kluczowa jest dyskusja na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i wprowadzeniu mechanizmów osłonowych dla nauczycieli tracących pracę

„Jednocześnie minister edukacji poinformowała, że w MEN trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. Do udziału w pracach nad projektem tego rozporządzenia, na etapie poprzedzającym przekazanie projektu do konsultacji społecznych, chcielibyśmy włączyć środowiska zainteresowane sprawami oświaty, w tym w szczególności Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty” – powiedziała Ostrowska.

W czwartek Broniarz poinformował także, że ZNP wystąpiło do pozostałych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty, czyli Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych, o spotkanie w siedzibie ZNP. Celem spotkania ma być wypracowanie wspólnego stanowiska w kluczowych sprawach dla pracowników.

Broniarz powiedział, że z punktu widzenia ZNP kluczowa jest dyskusja na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i wprowadzeniu mechanizmów osłonowych dla nauczycieli tracących pracę w wyniku reformy edukacji. ZNP domaga się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2018 r. o 15 proc. W ubiegłym roku ówczesna premier Beata Szydło i minister Zalewska zapowiedziały podwyżkę dla nauczycieli o 15 proc., ale rozłożoną na trzy lata, począwszy od wzrostu wynagrodzeń od 1 kwietnia 2018 r. o 5 proc.

Zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli został powołany przez minister edukacji narodowej w październiku 2016 r. Do udziału w nim zaproszono przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty oraz przedstawicieli korporacji samorządowych.

W ubiegłym roku podczas prac w Sejmie nad przygotowanym przez resort edukacji projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych minister edukacji podkreślała, że zawarte w nim zapisy są efektem prac Zespołu do spraw statusu. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka

Komentarze są zamknięte