Coraz mocniejszy nacisk na reparacje od Niemiec dla obywateli II RP!

PAC

Parlamentarny zespół ds. reparacji pod przewodnictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka zbiera dokumenty w celu przedstawienia RFN żądania wypłaty reperacji wojennych. Niedawno materiały filmowe, które mogą być użyteczne w pracach parlamentarzystów przekazał prezes TVP Jacek Kurski. Kwestie reparacji podnoszą też środowiska pozaparlamentarne.

Wystąpiłem dziś do nowego ministra spraw zagranicznych RP prof. Jacka Czaputowicza, aby rozważono w jego resorcie m.in. celowość wystąpienia do Niemiec o przekazanie zadośćuczynienia za obywateli II RP m.in. pochodzenia żydowskiego zabitych w efekcie polityki III Rzeszy. Zresztą nie tylko w imieniu polskich obywateli Żydów, ale i Białorusinów, Litwinów, Czechów i innych mniejszości z II RP. Jeśli ktoś umiera bez żadnych następców prawnych umiera to jego pasywa i aktywa – raczej często trwały majątek – przechodzi na Skarb Państwa (art. 935 kc). Skoro tak, to Polska od Niemiec w 100-lecie swojej Niepodległości powinna się domagać nie tylko reparacji za straty obywateli II RP – Polaków, ale i obywateli o innej niż polska narodowości. Mamy ku temu mandat. Po uzyskaniu reparacji od Niemiec powinniśmy ich część oddać do dyspozycji tych państw, które są matecznikami danych narodów

– mówił NGO lider Konfederacji Polski Niepodległej – NIEZŁOMNI Adam Słomka.

 

W swoim liście do MSZ Adam Słomka pisze, cyt.

(…)  Ograniczenie się jedynie do roszczeń po polskich obywatelach narodowości polskiej byłoby niesprawiedliwe i niezrozumiałe. Państwo polskie powinno zatem żądać odszkodowania od następcy prawnego III Rzeszy za śmierć wszystkich swoich obywateli, utracony przez nich majątek, dobra kultury i sztuki, itd. W razie wyegzekwowania od Niemiec stosownych środków powinny ode zostać przekazane w sposób proporcjonalny do wyników spisu powszechnego z 1931 roku. Według ówczesnych danych II RP zamieszkiwało 68,9% Polaków, 13,9% Ukraińców, 8,6% Żydów, 3,1% Białorusinów i 3,2% obywateli innych narodowości. Zatem reparacje uzyskane od Niemiec powinny być podzielone wg kryterium narodowościowego i przekazane częściowo Ukrainie, Izraelowi, Białorusi, Litwie, itd.

Zwracam również uwagę na konieczność wystąpienia przez MSZ do władz Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie nadal tajnych kont, które były tworzone przez obywateli II RP w tym państwie. Dosyć analogicznie powinno się odzyskać przetrzymywane przez Szwajcarów środki i postąpić z nimi analogicznie do reparacji niemieckich. Ponadto, proszę o przedstawienie KPN-NIEZŁOMNI stanowiska MSZ w sprawie reparacji i odszkodowań, jakie są nam należne od następcy prawnego ZSRR, tj. Federacji Rosyjskiej (…)”.

Do sprawy wrócimy!

 

 

(pac), Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej

Komentarze są zamknięte