Andrzej Waltz zwróci 5 mln złotych za Noakowskiego 16. Jednocześnie zaskarży decyzje Komisji Weryfikacyjnej do sądu.

Zastępca Naczelnego

Dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski opublikował na swoim Twitterze fragment pisma Waltza do Komisji Weryfikacyjnej, w którym prosi on o podanie numeru konta do wpłaty.

Waltz zapowiedział, że „zamierza wykorzystać środki zaskarżenia odwołując się w całości od

decyzji” komisji, jednak „w celu uniknięcia bezpodstawnego przymusu (postępowania egzekucyjnego)” zamierza spełnić „świadczenia orzeczone nieprawomocnymi decyzjami z uwagi na opatrzenie ich rygorem natychmiastowej wykonalności”.

 

źródło: twitter, oprac. W.S

Komentarze są zamknięte