W Warszawie zakończyły się centralne obchody pięćsetlecia Reformacji

Zastępca Naczelnego

Jubileusz 500-lecia Reformacji to dla Kościołów chrześcijańskich inspiracja, by budować mosty zamiast murów, iść w przyszłość w duchu wzajemnego zrozumienia i stale się reformować w oparciu o Słowo Boże – podkreślali uczestnicy nabożeństwo w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Św. Trójcy w Warszawie.

Niedzielne nabożeństwo, z udziałem przedstawicieli Kościołów luterańskich z wielu krajów świata oraz Kościołów chrześcijańskich innych wyznań, zakończyło centralne obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji. Uroczystości odbywały się pod honorowym patronatem prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka.

„Wbrew pojawiającej się wciąż pokusie rozdrapywania ran i szukania tego, co nas dzieli, wierzę, że dziś patrzymy na siebie i na nasze Kościoły nie z perspektywy podziału, który kiedyś się dokonał, ale w perspektywie dążenia do jedności” – mówił na wstępie nabożeństwa abp Polak.

Dodał, że jubileuszowy rok 500-lecia Reformacji jest zachętą i sposobnością „do szukania wspólnej drogi, którą – jako chrześcijanie – powinniśmy razem podążać, dając przykład i świadectwo w coraz bardziej podzielonym świecie”. „Trzeba nam budować mosty, a nie wznosić mury” – podkreślił prymas Polski.

Wyraził jednocześnie nadzieję, że jubileusz „będzie inspiracją, jakby powiewem świeżego wiatru, który poprowadzi nas w przyszłość, jeśli jeszcze nie całkowicie razem, to jednak w duchu braterskiego zrozumienia i odważnego docenienia tego, co nas łączy, a nie wciąż dzieli”. (…) „Takiego świadectwa chrześcijan potrzebuje współczesny świat. Jest to świadectwo nadziei wobec różnych przeszkód i trudności, nadziei, która wszystko przetrwa” – podkreślił abp Polak.

Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej bp Karol Maria Babi wskazywał, że dzieło zapoczątkowane przez Marcina Lutra i innych reformatorów wniosło „wielki wkład w naszą kulturę, historię, zmieniło losy Kościoła i

 

świata”. Jak mówił, reformacja przypomina nam nieustannie, że „Kościół powinien stale reformować się w oparciu o Słowo Boże, bo w przeciwnym razie członkowie Kościoła stają się martwi duchowo”.

Sekretarz Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) ds. Europy ks. dr Ireneusz Lukas wyraził nadzieję, że polskie obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji „będą inspiracją dla wszystkich Kościołów luterańskich na całym świecie”.

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił bp Munib Younan z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej. Podkreślał on, że „Kościół nigdy nie może wyznawać zemsty, nienawiści, zgorzknienia lub przemocy”. „Nigdy nie możemy pozwolić, aby przeszłość definiowała naszą teraźniejszość i przyszłość. W mocy Ducha Świętego powinniśmy otwarcie wyznawać, że każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i że każdy człowiek został w ten sam sposób zbawiony przez krzyż Jezusa Chrystusa. Poprzez Słowo Boże, służbę i sakramenty, Kościół zwiastuje całemu światu, że w Chrystusie jesteśmy wolni i jeśli Syn Boży nas wyzwolił, to naprawdę jesteśmy wolni. To jest nasze wyznanie” – mówił bp Younan.

Z tego powodu – jak ocenił luterański hierarcha – ŚFL słusznie przyjęła za motto obchodów 500-lecia Reformacji słowa: „Wyzwoleni przez łaskę Bożą”. Dodał, że te cztery proste słowa przypominają Kościołowi i światu, że zasadniczym .

Jak podkreślił w kazaniu bp Younan, świat czeka na przesłanie wyzwolenia. „Dziś jest to chór głosów, które pytają: +Kiedy zostaniemy wyzwoleni+? Uchodźcy u granic Europy pytają: +Gdzie jest moje wyzwolenie? Gdzie jest moja godność?” – mówił hierarcha.

„Ludzie każdego narodu, którzy odczuwają zagrożenie III wojną światową, nawet nuklearną, pytają: +Gdzie jest nasze wyzwolenie od kultury przemocy i nienawiści?+ Ludzie pogrążeni w biedzie, pytają: +Kiedy będziemy wyzwoleni z grzechów chciwości i kapitalizmu+? Naród palestyński po 50 latach okupacji pyta: +Kiedy będziemy wyzwoleni z niesprawiedliwego systemu okupacji+ Izraelczycy pytają: +Kiedy będziemy wyzwoleni z konfliktu z naszymi sąsiadami i kiedy będziemy mogli żyć w pokoju opartym na sprawiedliwości+” – mówił luterański hierarcha z Jordanii i Ziemi Świętej.

Wyraził także nadzieję, że w ciągu następnych 500 lat, Kościół powołany jest do „profetycznej misji, do wyznawania naszej wolności w Chrystusie i to nie tylko biednym i ciemiężonym, ale także tym, którzy są ciemiężycielami”. Dodał, że „przesłanie wyzwolenia jest również dla tych, którzy promują rasizm, ekstremizm, populizm, nienawiść i przemoc”.

Centralne obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji odbywały się w Warszawie od czwartku do niedzieli. Termin uroczystości poprzedza, symboliczną dla Kościołów ewangelickich datę 31 października – tego dnia w 1517 r. Marcin Luter ogłosił w Wittenberdze 95 tez, które nawoływały do odnowy Kościoła katolickiego w duchu Ewangelii. Luter namawiał do powrotu do dawnego chrześcijaństwa, ograniczenia roli papieża, wzmocnienia znaczenia soborów. W 1521 r. Luter zerwał stosunki z Rzymem, a ówczesny papież Leon X go ekskomunikował.

Kościół Ewangelicko-Augsburski należy do rodziny Kościołów luterańskich. W Polsce mieszka ok. 70 tys. luteran. Podstawą nauki Kościoła jest Pismo Święte oraz jego wykład zawarty w Księgach Wyznaniowych. (PAP)

autor: Stanisław Karnacewicz

Komentarze są zamknięte