Święty Krzyż – duchowe centrum dynastii Jagiellonów

Niezależna Gazeta Obywatelska1

O znaczeniu Świętego Krzyża dla kultury i dziedzictwa polskiego nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać. Przez wieki, było ono świadkiem istotnych wydarzeń oraz miejscem związanym z ważnymi postaciami z historii Polski, miało też rangę jednego z najważniejszych ośrodków kultu religijnego i duchowego centrum dynastii Jagiellonów.


Klasztor benedyktynów na Świętym Krzyżu należy też do najstarszych w Polsce.

Święty Krzyż jest też wyjątkowym miejscem pamięci. Jest również Pomnikiem Historii, czyli jednym z najważniejszych obiektów zabytkowych wpisanych na prestiżową, prezydencką listę zabytków w Polsce na mocy rozporządzenia z 15 marca 2017 r. podpisanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Mając to wszystko na uwadze, to ogromne znaczenie Świętego Krzyża dla Polski, Fundacja „Dla Dziedzictwa” od lipca do grudnia tego roku realizuje zadanie pn. „Święty Krzyż – miejsca pamięci”;, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”). Głównym celem działań Fundacji jest upowszechnienie wiedzy o Świętym Krzyżu, jako przestrzeni pamięci narodowej i miejscu martyrologii. Efektem tego projektu jest wystawa i dołączony do niej obszerny informator dwujęzyczny, zawierający szersze informacje na temat przedstawianych na planszach miejsc i wydarzeń.

Autorzy tej wystawy, dr Czesław Hadamik i pan Jacek Koj w ciekawy sposób pokazali, że w całym masywie Świętego Krzyża i w różnych punktach klasztoru pobenedyktyńskiego (od 1936 r. należącego do OO. Oblatów Maryi Niepokalanej) znajdują się miejsca, które były świadkami tragicznych wydarzeń związanych z przetaczającymi się przez Polskę najazdami i wojnami. Są wśród nich cele obozu zagłady z lat drugiej wojny światowej (dawnego więzienia) oraz cmentarz jeniecki, na którym spoczywa około 6000 zagłodzonych i zamordowanych w obozie jeńców radzieckich. Jest skromne epitafium zamordowanych przez Niemców w obozach koncentracyjnych OO. Oblatów, których sylwetki przypomnimy. Są też miejsca związane z powstaniem styczniowym, w tym relikt usypanego w 1861 r. kopca pamięci zmarłego w tymże roku na emigracji ks. Adama Czartoryskiego oraz powstańców 1830-1831 r.

Wystawa od 5 października była już eksponowana w Opolu i Katowicach, a od 20 do 26 października br. będzie ją można zobaczyć w Częstochowie, w siedzibie Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” przy ul. Dąbrowskiego 1.

Później będzie jeszcze w Kielcach, Bielinach i w klasztorze na Świętym Krzyżu. Jej elementem jest folder przygotowany w języku polskim i angielskim, zawierający szersze informacje na temat przedstawianych na planszach miejsc i wydarzeń. Co istotne, po zakończeniu projektu wystawa planszowa pozostanie w klasztorze świętokrzyskim, skąd będzie ją można wypożyczać do instytucji kultury, szkół itp. w całej Polsce.

Szanowni Państwo, zapraszam do obejrzenia wystawy i SwKRZYZ-informator!

Więcej informacji na stronie internetowej www.dladziedzictwa.org

FDD

  1. Anonim
    | ID: e5f28496 | #1
Komentarze są zamknięte