ZUS bliżej Ciebie: pieniądze dla nowych emerytów już wypłacone

Zastępca Naczelnego

Od 1 października obowiązują nowe zasady w myśl których, kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni tuż po ukończeniu 65 lat. Jak z obniżonego wieku emerytalnego korzystają mieszkańcy województwa opolskiego? Z wszystkich uprawnionych do złożenia wniosku o świadczenie w tym roku, z tego przywileju skorzystało już 79 proc. klientów.

Mieszkańcy województwa opolskiego, którzy mogli już złożyć wniosek o emeryturę na nowych zasadach, robili to częściej niż uprawnieni z innych regionów kraju. Do opolskiego oddziału ZUS od początku września wpłynęło ponad 6 500 wniosków o przyznanie emerytury na nowych zasadach emerytalnych.

– Wydaliśmy już decyzje przyznające emerytury w obniżonym wieku, a w ślad za tym wypłaciliśmy należności. Na razie średnie wyliczone świadczenie dla kobiet wyniosło 1568 zł, natomiast dla mężczyzn – 2662 zł. Z naszych danych wynika, że średnia emerytura mieszkanek naszego regionu jest nieco wyższa niż Pań w pozostałych częściach Polski. W przypadku mężczyzn świadczenie jest niższe od średniej emerytury w kraju o 160 zł – podaje  regionalny rzecznik ZUS województwa opolskiego.

Różnica między wyliczonym świadczeniem dla Pań i Panów wynika się z kilku powodów. Wiadomo, że emerytura zależy m.in. od sumy składek zgromadzonych na koncie w ZUS czyli kapitału emerytalnego. Aktywność zawodowa kobiet jest na ogół krótsza niż mężczyzn, więc mniejszy jest również zgromadzony kapitał emerytalny na koncie w ZUS. Innym czynnikiem jest dłuższy okres życia kobiet już po emeryturze. Suma zgromadzonych środków na koncie emerytalnym dzielona jest przez znacznie większą liczbę miesięcy niż tą przewidzianą dla mężczyzn. Kolejnym czynnikiem jest fakt, że pensje wypłacane Paniom były przeważnie niższe. W konsekwencji składki odprowadzane na konto w ZUS też były niższe niż u mężczyzn. Istnieje zatem jasna zależność – kobiety pracują krócej, w sumie odkładają niższe składki, a emeryturę pobierają dłużej. Stąd zazwyczaj niższe emerytury dla kobiet.

Do 10 października we wszystkich placówkach Zakładu w całym kraju klienci złożyli ponad 234 tys. wniosków o emeryturę w obniżonym wieku. Najbardziej aktywni pod tym względem są mieszkańcy Poznania, Częstochowy, Słupska czy Radomia. W tych miastach już ponad 80 proc. osób, które mogły wnioskować o emeryturę, zrobiło to. Na drugim biegunie są mieszkańcy miast z sąsiedniego województwa śląskiego. W Chorzowie, Rybniku czy Sosnowcu, chęć przejścia na świadczenie w postaci złożonego wniosku o emeryturę, wyraziła nieco więcej niż połowa uprawnionych.

Mieszkańcy województwa opolskiego póki co deklarują, że nie chcą dłużej kontynuować kariery zawodowej. Możliwe jednak, że po uzyskaniu decyzji o wypłacie świadczenia z ZUS będą ponownie podejmować zatrudnienie już jako emeryci z powszechnego wieku emerytalnego. Obranie takiego kierunku jest uzasadnione. Oprócz pieniędzy wypłacanych przez ZUS będą mogli osiągać dochody z tytułu świadczenia pracy bez względu na ich wysokość.

Sebastian Szczurek,  regionalny rzecznik ZUS województwa opolskiego.

Komentarze są zamknięte