Sportowe regiony. Cztery województwa zorganizowały połowę wszystkich imprez sportowych w kraju

Autor Obywatelski

Ponad połowę tych wydarzeń (51 proc.) stanowiły imprezy sportowe i interdyscyplinarne (łączące imprezy sportowe i artystyczno-rozrywkowe).

Z danych GUS wynika, że najwięcej imprez o charakterze sportowym odbyło się w województwach: śląskim (503 imprezy; 15,6 proc. imprez sportowych ogółem w Polsce w 2016 roku), kujawsko-pomorskim (425, 13,2 proc.), małopolskim (304, 9,4 proc.) oraz dolnośląskim (294, 9,1 proc.). W czterech wyżej wymienionych województwach przeprowadzono łącznie ponad 47 proc. wszystkich imprez takiego typu.

Średnia liczba zorganizowanych masowych imprez sportowych w ciągu 2016 roku wyniosła 201 na województwo i była niewiele mniejsza niż w 2015 roku (215 imprez).

Autorzy badania wskazują, że w samych tylko województwach śląskim i kujawsko-pomorskim odbyło się prawie 3/10 ogółu masowych imprez sportowych w Polsce. Znacznie mniej tego typu wydarzeń miało miejsce w województwach: świętokrzyskim (18 imprez), podlaskim (67), warmińsko-mazurskim (69), opolskim (74) i lubuskim (104). W sumie w pięciu wyżej wymienionych województwach zorganizowano jedynie 10,3 proc. ogółu masowych imprez sportowych.

GUS zwraca też uwagę na małą aktywność gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w organizacji imprez sportowych – na ich terenie odbyło się jedynie 7,4 proc. masowych imprez sportowych, podczas gdy udział gmin miejskich wyniósł w 2016 roku 92,6 proc.

Marcin Przybylski/GUS/PAP

Komentarze są zamknięte