Opole: Konferencja „Odrzańska droga wodna: zagrożenia, perspektywa i znaczenie dla gospodarki”

Autor Obywatelski

W dniach 12 – 13 września 2017 r. odbędzie się Konferencja pn. „Odrzańska droga wodna: zagrożenia, perspektywa i znaczenie dla gospodarki” organizowana przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Opolu.

Pierwszego dnia Konferencji, 12 września 2017 r. przewidziana jest prezentacja Programu Solidarni w obliczu zagrożeń oraz pokazy strażackie działań służb ratowniczych na Kanale Ulgi.

W drugim dniu Konferencji 13 września 2017 r. w Centrum Wystawienniczo Kongresowych w Opolu, odbędą się wykłady prelegentów w tematyce: Nadodrzański transport multimodalny – filar współpracy ponadregionalnej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych;
Rozwój przemysłu i przedsiębiorczości wzdłuż Odry;
Korzyści i zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z rozwojem Odrzańskiej Drogi Wodnej;

Patronat honorowy nad przedmiotową konferencją objęli: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Marszałek Województwa Opolskiego.

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte