Czy Adam Słomka spędzi Wielkanoc w więzieniu?

Redaktor1

Adam Słomka w tzw. „maciejówce” na procesie wyborczym z B. Komorowskim w 2015 r.

Jak poinformował telefonicznie z Aresztu Śledczego w Mysłowicach uwięziony lider KPN Adam Słomka katowicki sąd nakazał wykonanie wobec niego dalszej NIEPRAWOMOCNEJ kary pozbawienia wolności za uniemożliwienie znieważanie jednego z symboli narodowych!

***

Warszawa, 12.04.2017 r.

SKANDAL – katowickie sądownictwo chce dalszego więzienia Adama Słomki … w czasie Świąt Wielkiej Nocy!

Jak telefonicznie poinformował nas uwięziony lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka – katowicki sąd nakazał wykonanie wobec niego kolejnej już kary pozbawienia wolności.

10 kwietnia br. lider Konfederatów trafił do Aresztu Śledczego w Mysłowicach na mocy decyzji sędziego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód Andrzeja Obcowskiego (pismo WPkz 99/2017) uwięziony w Areszcie Śledczym w Mysłowicach.

Pretekstem do jego uwięzienia stała się wpierw sprawa plakatowania jednego ze śląskich miast w 2014 roku w związku z protestem pod monumentem Armii Czerwonej. Adam Słomka kierował po północy samochodem, w którym pasażerowie rzekomo nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa! To okazało się wystarczającym do jego uwięzienia. Według naszych informacji SSR Andrzej Obcowski jest skoligacony z byłą szefową Prokuratury Rejonowej w Katowicach Barbarą Obcowską, która zataiła swoją świadomą współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa PRL i złożyła nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne. Prokurator Obcowska – TW „Maria” – współpracowała z SB od lipca 1987 do stycznia 1990 r. Współpracę podjęła dobrowolnie, a szefową katowickiej prokuratury pozostawała do 2005 roku. Od 2011 roku jest ona prokuratorem w stanie spoczynku i pobiera prokuratorską emeryturę.

Dziś Adam Słomka poinformował, że katowicki sąd nakazał wykonanie wobec niego nieprawomocnej kary pozbawienia wolności, za to, że odmówił w czasie posiedzenia sądowego w sprawie zarzutów zniszczenia nielegalnego monumentu zbrodniczej Armii Czerwonej zdjęcia tzw. „maciejówki”. To symboliczne nakrycie głowy nawiązuje do I Brygady Legionów. W 1916 roku była ona symbolem buntu antyaustriackiego. Ponadto zwolennicy KPN-NIEZŁOMNI oraz członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” również noszą tzw. „maciejówkę”. Samo ukaranie Adam Słomki za nawiązanie do historycznej tradycji (tzw. „maciejówka” była noszona m.in. przez Marszałka Józefa Piłsudskiego), w sytuacji gdy odmówił sądowego pohańbienia polskiego orzełka (stanowiącego stylizowaną odmianę godła państwowego) jest szokujące i jest kalką karania przez sądownictwo PRL tych, którzy mieli odwagę manifestować swój patriotyzm i dumę z bycia Polakiem. Ponadto sąd orzekający karę i jej wykonanie mógł dopuścić się przestępstwa polegającego na przyzwoleniu – a wręcz nawoływaniu do znieważenia symboli narodowych. Weterani, kombatanci (chronieni art. 19 Konstytucji RP), członkowie związków paramilitarnych są w ten sposób nobilitowani wręcz za obywatelskie i społeczne wzorce, jakie prezentują poprzez manifestowanie swojej narodowości i przynależności państwowej. Sam Adam Słomka wielokrotnie, w tym w wielu sądach używał „maciejówki” – np. w czasie procesu wyborczego z Bronisławem Komorowskim (foto w załączeniu – nasza ilustracja materiału dop. NGO).

Próba wykonania nieprawomocnej kary za dumę z bycia Polakiem w czasie istotnych w Kościele katolickim liturgii Świąt Wielkiej Nocy jest wynikiem jawnej nagonki na KPN i Adama Słomkę ze strony „nadzwyczajnej kasty”. Ponadto w swoim zamyśle ma zniechęcać Polki i Polaków do okazywania przywiązania do własnego kraju. Uważamy, że ostentacyjne lekceważenie Państwa Polskiego, obywateli, władzy wykonawczej i ustawodawczej przez sądownictwo przybiera na sile i narusza licznymi politycznymi decyzjami sędziów zasady niezawisłości sędziowskiej, choć Trybunał Konstytucyjny w wyroku podjętym w pełnym składzie z 24 czerwca 1998 roku, sygn. K 3/98, stwierdził wyraźnie, że „(…) Poszanowanie i obrona (…) wszystkich elementów niezawisłości są konstytucyjnym obowiązkiem wszystkich organów i osób stykających się z działalnością sądów, ale także są konstytucyjnym obowiązkiem samego sędziego. Naruszenie tego obowiązku przez sędziego oznaczać może sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości sędziowskiej, a to jest równoznaczne z bardzo poważnym uchybieniem podstawowym zasadom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. (…)”.

W takim stanie rzeczy grupa weteranów i kombatantów zamierza w najbliższy piątek 14 kwietnia 2017 r. wejść w geście solidarności z Adamem Słomką do gmachu Sądu Okręgowego w Katowicach i pozostać tam do uwolnienia lidera KPN.

Domagamy się również ustalenia oraz ukarania mocodawców i członków zorganizowanej grupy przestępczej w śląskim sądownictwie, która nielegalnie prowadzi walkę polityczną z postulatami KPN (tj. pełną dekomunizacją, lustracją i projektem tzw. „ław przysięgłych” w postępowaniach karnych) stosując „w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej” represje wobec Adama Słomki – byłego więźnia politycznego PRL, byłego posła na Sejm RP w latach 1991-2001 i obserwatora procesów demokratycznych z ramienia Rady Europy w krajach byłych „demokracji ludowych”. Dalsze przyzwolenie na taki stan naraża polskie władze wykonawcze, m.in. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na odpowiedzialność przed wieloma instytucjami międzynarodowymi, a Polskę na zarzuty przyzwolenia na niedemokratyczne praktyki sędziów … .

Domagamy się również ustawowego wprowadzenia mechanizmu umożliwiającego szybkie wydalenie z zawodu i odebranie uposażeń „za stan spoczynku” tym przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, których działania w PRL i III RP były skierowane na walkę z patriotami, represje wobec członków opozycji czasów PRL oraz wobec działań od 1989 roku, który zostały podjęte z inspiracji politycznych w celu deprecjonowania niezawisłości czy powagi sędziowskiej w celu wydania orzeczeń sprzecznych z podstawowymi zasadami współżycia społecznego i żywotnymi interesami Państwa Polskiego (np. liczne przykłady nierozliczonych afer czy komunistycznych zbrodniarzy).

Za Biuro Prasowe KPN-NIEZŁOMNI
(-) Ireneusz Wolański

  1. Kibic
    | ID: 27dfe428 | #1

    Co za idiota ten tekst pisał? Oni do do leczenia nadają

Komentarze są zamknięte