Nic bez nich. Korporacje samorządowe konsolidują się w obronie demokracji lokalnej

Autor Obywatelski1

Chcemy powołać Obywatelski Komitet Referendalny Samorządność i zacząć zbierać podpisy pod referendum w sprawie samorządności – zapowiedział przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Marek Olszewski

Szef ZGW poinformował w liście do samorządowców, że 16 marca w Warszawie odbędzie się Zjazd Samorządności, który ma skonsolidować środowisko samorządowe. Jednocześnie określił działania, które podejmie strona samorządowa w obronie suwerenności władzy lokalnej.

Olszewski zapowiedział przyjęcie strategii dalszych działań związanych z obroną idei samorządności oraz karty samorządności.

„Opracowaliśmy kartę samorządności, która jest przypomnieniem podstawowych zasad ustroju. Jest to wspólny pomysł wszystkich związków samorządowych i naszą intencją jest, aby wszystkie korporacje ją przyjęły. Chcemy także, aby kartę samorządności przyjmowały w swoich uchwałach rady gmin, powiatów i sejmiki województw” – powiedział Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich.

W liście do samorządowców Marek Olszewski proponuje zorganizowanie debaty dotyczącej ograniczenia praw wyborczych, do udziału w której zaprosił wójtów, burmistrzów radnych oraz mieszkańców.

Ponadto ZGW RP opracował gotowy projekt. Ponadto ZGW RP opracował gotowy projekt uchwały rady gminy, który wyraża sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Treść uchwały została przygotowana tak, aby mogła zostać przyjęta w całości lub być podstawą do sformułowania przez radę gminy własnego tekstu.

Związek w treści dokumentu zaapelował do ustawodawcy o niepodejmowanie decyzji godzących w prawa wyborcze obywateli oraz o podjęcie rzetelnego przeglądu prawa samorządowego.

Natomiast Porawski podkreślił znaczenie inicjatywy referendalnej „Chcemy rozpocząć zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie samorządności. Powołaliśmy również zespół szybkiego reagowania, który będzie odnosił się do nowych pomysłów rządu w sprawie samorządu. Będziemy reagować jeśli proponowane będą zapisy godzące w samodzielność mieszkańców i odbierające im prawa” – oświadczył Porawski.

Zjazd Samorządności odbędzie się 16 marca w Warszawie.

mm/Serwis Samorządowy PAP

  1. ias
    | ID: aeac3521 | #1

    Tzw samorządy to grupy uległych biorących kasę za uległość. Legalizują bezprawne działania lokalnych grup przestępczych ” robiących ” interesy w gminach i starostwach. A jest tu sporo kasy i stanowisk do wzięcia. Skrócenie kadencji to nie jedyny sposób na walkę z tą patologią. Mafia samorządowa każdego może zmusić do współpracy.

Komentarze są zamknięte