Archiwum

Archiwum dla 20/02/2017

Zapowiedzi wydarzeń w diecezji opolskiej

Autor Obywatelski

Są jeszcze wolne miejsca na przygotowanie do małżeństwa w małych grupach.Diecezjalny Duszpasterz Rodzin ks. Jerzy Dzierżanowski od lat z powodzeniem prowadzi w Opolu przygotowanie do małżeństwa w małych grupach. Najbliższy cykl spotkań rozpocznie się w poniedziałek 20 lutego w Domu Katechetycznym przy katedrze w Opolu. Czytaj więcej…

Paweł Strumiński – sędzia, który łamie prawo

Autor Obywatelski

Przepis art. 86 prawa o ustroju sądów powszechnych jednoznacznie określa, że sędzia nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia. Przewidziany w komentowanym przepisie wyjątek odnosi się do zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach. Warunkiem koniecznym do podjęcia dodatkowego zatrudnienia przez sędziego jest także spełnienie warunku, zgodnie z którym wykonywanie tych czynności nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków sędziego. Czytaj więcej…