ZUS PROPONUJE DŁUŻNIKOM WSPÓŁPRACĘ

Autor Obywatelski

Płatnicy składek, którzy maja problemy z powodu nieopłaconych składek mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy. W Opolu, Nysie i Strzelcach Opolskich do dyspozycji przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą są doradcy do spraw ulg i umorzeń.
Prowadzący działalność, którzy mają długi w ZUS z powodu nieuregulowanych składek mogą ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań w postaci rozłożenia na raty. Polega to na tym, że klienci Zakładu mogą uregulować należności w dłuższym czasie bez stosowania środków egzekucyjnych.
Podpisanie umowy z Zakładem o rozłożeniu długów na raty niesie dla płatników wiele korzyści. Po złożeniu wniosku następuje zatrzymanie naliczania odsetek, zawieszenie postępowania egzekucyjnego czy wstrzymanie stosowania sankcji wynikających z nieopłacenia składek w terminie. Przedsiębiorcom zależy aby być wiarygodnym wobec kontr
ahentów, banków czy innych podmiotów na rynku. Taką rękojmią jest zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek. Jeżeli właściciel firmy ma zaległości, a podpisze stosowną umowę, to Zakład takie zaświadczenie mu wystawi.
To pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorcy na rynkach finansowych, w których funkcjonuje.
– O korzyściach wynikających ze współpracy z ZUS poinstruuje doradca do spraw ulg i umorzeń. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, doradca zaproponuje optymalną formę pomocy. Wskaże wnioskodawcy jak skompletować i właściwie wypełnić wszelkie dokumenty w sprawie. Będzie też prowadził z wnioskodawcą korespondencję – mówi Jolanta Pałosz, zastępca Dyrektora do spraw dochodów w opolskim ZUS.
ZUS wychodzi frontem do dłużników. Stwarza możliwość nie tylko rozłożenia należności na raty. Dysponuje takimi formami wsparcia jak odroczenie terminu płatności składek, rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych czy umorzenie należności z tytułu składek.

– Być może wielu prowadzących biznes, którzy utracili płynność finansową i nie wywiązali się z ustawowych powinności wobec Zakładu jest z tego powodu sfrustrowana. Dlatego apelujemy, by nie odkładać problemu w czasie. Im prędzej umówimy się z doradcą, tym szybciej wdrożymy konkretną formę oddłużenia. Na terenie działania Oddziału z usług doradcy w ciągu trzech ostatnich miesięcy skorzystało ponad 520 klientów. Z tymi, którzy spełnili niezbędne wymogi formalne zawarto porozumienia, co do ich zobowiązań wobec ZUS – podkreśla Jolanta Pałosz.

Fakt, że specjalne stanowiska do spraw indywidualnego kontaktu z płatnikami znajdują się w jednostkach ZUS w Opolu, Nysie i Strzelcach Opolskich nie powinien martwić potencjalnych klientów z innych rejonów województwa. Każdy wniosek zainteresowanych dobraniem formy wsparcia do swojej sytuacji finansowej nie pozostanie bez odpowiedzi. Trafi on do odpowiedniego doradcy.

Na spotkanie można umówić się telefonicznie.

Siedziba Oddziału w Opolu: 77 45 11 425
Inspektorat w Nysie: 77 408 77 63; 77 408 77 27
Inspektorat w Strzelcach Opolskich: 77 409 57 02

Sebastian Szczurek ZUS Opole

Komentarze są zamknięte