Wójtowie lepiej wykształceni niż radni. Aż 9 na 10 szefów gmin ukończyło studia

Autor Obywatelski1

91 proc. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ma wykształcenie wyższe, a 0,1 proc. ukończyło jedynie szkołę podstawową. Wśród radnych odsetek osób z wykształceniem wyższym wynosi 38 proc.Jak wynika z danych GUS, przytoczonych przez Serwis Samorządowy PAP, aż dziewięciu na 10 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Polsce ma wyższe wykształcenie. GUS wziął pod uwagę 2476 przedstawicieli gmin i miast (łącznie jest 2478 samorządów tego szczebla).

Najwyższy wskaźnik wykształcenia odnotowano wśród włodarzy z województwa kujawsko-pomorskiego (97 proc.) i warmińsko-mazurskiego (94 proc.). Natomiast stosunkowo najmniej absolwentów uczelni wyższych rządzi gminami i miastami w województwach: podlaskim i świętokrzyskim. W obu przypadkach ten wskaźnik wynosi 86 proc. prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Wykształceniem policealnym legitymuje się niecały 1 proc. polskich samorządowców, średnim 8 proc., zasadniczym zawodowym 0,4 proc., a podstawowym – 0,1 proc.

GUS podaje ponadto dane o 312 powiatach, bez miast na prawach powiatu oraz, ze względu na tajemnicę statystyczną, bez danych dla powiatów kazimierskiego i głubczyckiego. W przypadku gmin i miast na terenie 158 powiatów (51 proc.) wykształcenie wyższe miał komplet wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Z kolei najniższy wskaźnik samorządowców po studiach odnotowano w gminach i miastach na terenie powiatów: szydłowieckiego w woj. mazowieckim (40 proc.), wieruszowskiego w woj. łódzkim (43 proc.) oraz polickiego w woj. zachodniopomorskim (50 proc.).

Bank Danych Lokalnych GUS pozwala również prześledzić poziom wykształcenia radnych. Według danych za 2015 r. studia ukończyło 38 proc. osób zasiadających w radach gmin. W czterech miastach w Polsce dyplom uczelni posiada cały skład rady gminy. Wyższe wykształcenie mają wszyscy radni: Podkowy Leśnej, Przemyśla, Poznania i Sopotu

kic/Serwis Samorządowy PAP

  1. Eljot
    | ID: 00af1964 | #1

    Ukończenie studiów przez burmistrza , wójta lub radnego nie daje gwarancji umiejętnego zarządzania a także kulturalnych zachowań.Znam włodarzy gmin i radnych, którzy pomimo , że mają wykształcenie wyższe to niestety nie mają podstawowego.

Komentarze są zamknięte