Opole: nowe przepisy w zakresie usuwania drzew i krzewów

Autor Obywatelski

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Jednakże przepisy ww. ustawy nie zwolnią (również na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych) z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie jakiejkolwiek zmiany w obrębie historycznej zieleni zabytkowej, w szczególności parków, ogrodów, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, jordanowskich i cmentarzy, pozostającej pod ochroną konserwatorską.

Pozostałe zmiany znajdziecie Państwo w załączonym tekście ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2249/1

Szczegółowe informacje w zakresie procedury uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 pok. 320 lub pod nr tel. 77 45 11 876 (e-mail: [email protected]).

U M Opole

Komentarze są zamknięte