Zmieni się dotychczasowa forma ustalania stawek dodatku funkcyjnego

Autor Obywatelski

Zmieni się dotychtmlhczasowa forma ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego m.in. zastępcom wójtów i skarbnikom – z procentowej na kwotową. Nowe stawki wyniosą od 440 zł do 2750 zł.

Przygotowywany w ministerstwie pracy projekt rozporządzenia ws. wynagradzania pracowników samorządowych przewiduje zamianę dotychczasowej formy ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania.

Aktualny model procentowy zostanie zastąpiony przez system kwotowy. Ma to zapobiec automatycznemu wzrostowi indywidualnego dodatku funkcyjnego w sytuacji, gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, co również przewiduje projekt.

Kwoty dodatku w poszczególnych stawkach pozostaną na dotychczasowym poziomie. Obecnie przewidzianych jest dziewięć stawek dodatku funkcyjnego: od 40 proc. do 250 proc. najniższego wynagrodzenia zasadniczego, które wynosi 1,1 tys. zł. Po zmianach pozostanie dziewięć stawek z przyporządkowanymi kwotami od 440 zł (czyli 40 proc. kwoty 1,1 tys. zł) do 2750 zł (250 proc. tej kwoty).

Zmiana nie obejmie jednak większości osób zatrudnionych na podstawie wyboru: marszałków województwa, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ani członków zarządu warszawskich dzielnic, ponieważ tym stanowiskom już obecnie przypisane są kwoty.

Pracownikami samorządowi zatrudnionymi na podstawie wyboru w urzędzie marszałkowskim, których dotyczy projekt, są: wicemarszałek województwa oraz pozostali członkowie zarządu województwa – jeżeli statut województwa tak stanowi. Analogicznie w starostwie powiatowym będą to: wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu – jeżeli statut powiatu tak stanowi.

Z kolei pracownikami samorządowymi zatrudnieniowymi na podstawie powołania są: zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu oraz skarbnik województwa.

Projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych poza zmianą zasad przyznawania dodatku funkcyjnego zakłada ujednolicenie dwóch dotychczasowych tabel z kategoriami zaszeregowania oraz podwyższenie minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych.

Autorzy projektu rozporządzenia proponują, by nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2017.

kic/Serwis Samorządowy PAP

Komentarze są zamknięte