Kieszeń posła: 9892,30 zł brutto i 6958,82 zł netto. Dieta parlamentarna: 2473,09 zł brutto

Autor Obywatelski

Część doniesień medialsejm-kancelaria-tablica-napis-r-guznych dotyczących wynagrodzeń posłów i zasad ich opodatkowania jest w wysokim stopniu nieścisła i może wprowadzać odbiorców w błąd – podkreśla w komunikacie Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu.W informacji Biura Prasowego Kancelarii Sejmu podkreślono, że posłowie otrzymują uposażenie poselskie, które jest traktowane jak standardowe wynagrodzenie za pracę.

„Od uposażenia poselskiego odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych” – informuje biuro prasowe.

„Wysokość uposażenia poselskiego odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczegółowych zasad wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat (ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora). Wysokość uposażenia poselskiego wynosi obecnie 9 892,30 zł brutto (6 958,82 zł netto)” – czytamy.

Jak podkreślono, uposażenie przyznawane jest przez Prezydium Sejmu na wniosek posła (w pełnej, bądź niepełnej wysokości) i nie wszyscy posłowie je otrzymują.

Ponadto, według informacji, wszystkim posłom przysługuje dieta parlamentarna, w wysokości 25 proc. miesięcznego uposażenia poselskiego (2473,09 zł brutto), która nie jest wynagrodzeniem, lecz przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego.

„Dieta parlamentarna podlega także innej kwocie wolnej od podatku niż uposażenie. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich – aktualnie wolna od podatku jest kwota 2 280,00 zł” – czytamy w komunikacie.

Biuro prasowe podkreśliło również, że dieta parlamentarna to środki finansowe przysługujące posłowi na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem mandatu na terenie kraju.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
wk/Kurier PAP

Komentarze są zamknięte