Budki lęgowe dla ptaków są na terenie Opola już od 2009 roku

Autor Obywatelski

Budki lęgowe dla ptaków budki_4 są na terenie Opola już od 2009 roku, wtedy to na zlecenie Miasta Opola zamontowano 202 budki, w celu zapewnienia poszczególnym gatunkom ptaków odpowiednich warunków rozwoju, a także ochrony gatunkowej.
Zasiedlane są one przez różne gatunki t. j szpaki, mazurki, muchołówki, sikory, pustułki, a także jerzyki. Konserwacja budek przeprowadzana jest corocznie. Sukcesywnie też, w miarę potrzeb montowane są dodatkowe budki. Obecnie na terenie miasta można znaleźć około 220 sztuk takich domków, które znajdują się w następujących lokalizacjach: Wyspa Bolko, ul. Koszyka, ul. Dambonia, Plac Piłsudskiego, ul. Ozimska oraz ul. Cmentarna.

Z uwagi na fakt, że nietoperze występujące w Polsce są gatunkami chronionymi, uzasadnione jest każde działanie mające na celu zapewnienie im odpowiednich warunków bytowania, w celu zwiększenia populacji. W roku 2015 postanowiono o rozszerzeniu zadania dotyczącego konserwacji budek lęgowych dla ptaków o montaż skrzynek dla nietoperzy.

W związku z tym Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zlecił wykonanie 100 budek dla osobników tego gatunku. Realizacja ww. przedsięwzięcia konsultowana była z Katedrą Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, która wyraziła ogromne zainteresowanie. Nietoperze, jako gatunek podlegający ochronie, wymaga zastosowania wobec niego szczególnych form opieki, w związku z czym zastosowano wytrzymałe budki wykonane z ekologicznego trocinobetonu, przeznaczone specjalnie dla tego gatunku. Budki odznaczają się wysoką wytrzymałością na warunki atmosferyczne, są również skuteczne i sprawdzone, pod względem zasiedlania ich przez różne gatunki nietoperzy. Mogą być wykorzystywane, zarówno przez pojedyncze osobniki, jak i kolonie rozrodcze przez cały okres aktywności. Zamontowane zostały dwa rodzaje budek: płaskie oraz rurowe. W ramach zadania, w czerwcu 2016 roku zamontowano 100 budek na terenach zadrzewionych i w lasach na terenie Opola. Montaż budek odbywał się z udziałem pracowników oraz studentów Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, którzy będą prowadzili monitoring zasiedlenia ww. budek, a wyniki ww. badań będą prawdopodobnie tematem prac magisterskich studentów UO. Koszt wykonania zadania wyniósł 9 tys. zł.

Budki zamontowane są w kompleksach leśnych gminnych oraz kompleksie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Opole. Rozmieszczenie budek w dużym, zwartym kompleksie leśnym, o zróżnicowanych warunkach siedliskowych, daje znacznie większą szansę na zasiedlenie schronień przez nietoperze. Budki rozmieszczone zostały w następujących lokalizacjach:

1) w lesie komunalnym Obrębu Grudzice – 9 budek;

2) na terenie użytku ekologicznego „Grudzicki Grąd” – 20 budek;

3) na terenie Leśnictwa Suchy Bór między Grudzicami a miejscowością Suchy Bór – 71 budek.

1 – budki w lesie komunalnym Obręb Grudzice 2 – budki na terenie użytku ekologicznego „Grudzicki Grąd” 3 – budki na terenie Leśnictwa Suchy Bór (żółte miejsca konkretnych lokalizacji)

www.opole.pl

Komentarze są zamknięte