Rezolucja w sprawie wsparcia dla decyzji Rządu RP wzmacniającej pozycję Województwa Opolskiego

Autor Obywatelski

Rezolucjalogo-kwitnace-pl-poziom-rgb
w sprawie wsparcia dla decyzji Rządu RP wzmacniającej pozycję Województwa Opolskiego poprzez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Sejmik Województwa Opolskiego wyraża wsparcie dla decyzji Rządu wyrażonej poprzez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Przyjęcie przez Rząd ww. Rozporządzenia w sposób bezpośredni i zdecydowany przyczynia się do wzmocnienia Opola – stolicy Województwa Opolskiego, co bezsprzecznie przekłada się na wzmocnienie całego regionu.
Sejmik Województwa Opolskiego stoi na stanowisku pełnej integralności i nienaruszalności regionu. Słabnąca pozycja województwa, brak możliwości rozwoju Opola jako stolicy regionu w ciągu najbliższych lat doprowadzić mogły do degradacji rangi Opola ze statusu miasta wojewódzkiego do powiatowego. Stałe osłabianie się województwa poprzez migrację zarobkową wykształconej młodzieży i niemożność lokowania biznesu ze względu na niewykorzystywanie potencjału gospodarczego terenów inwestycyjnych w pobliżu Opola powodowały, że województwo już zaczęło się kurczyć! Najszybciej kurczy się nasz największy potencjał – ludzki. Dramatyczny proces depopulacji pogłębia fakt siły przyciągania dwóch gigantycznych ośrodków, jakimi są Katowice i Wrocław. Teraz przenoszą się tam najlepiej wykształceni ludzie. Nie można wykluczyć, że bez zdecydowanych działań, które mają na celu wzmocnienie regionu, w najbliższych latach pomiędzy Dolny i Górny Śląsk podzielone zostanie całe Województwo Opolskie. Wzmocnienie Opola daje szansę na zachowanie integralności Województwa Opolskiego.
Sejmik Województwa Opolskiego jednocześnie podkreśla, że dążeniem władz województwa, od jego powstania 1 stycznia 1999 roku, jest utrzymanie i rozwój tego wyjątkowego regionu. Otwartego na świat, innowacje, przyjaznego konkurencyjnej gospodarce. Każde działanie podjęte na rzecz utrzymania i wzmocnienia Województwa Opolskiego jest działaniem na rzecz zachowania tożsamości regionu i specyfiki dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego.

Uzasadnienie
Opole nie dość, że jest najmniejszym miastem wojewódzkim w Polsce, to jeszcze najszybciej wyludniającym się spośród takich miast. Z Opola i okolicznych miejscowości w poszukiwaniu pracy za granica wyjeżdżają tysiące ludzi. Zostawiają w Polsce swoje rodziny, co prowadzi do nasilenia się zjawiska eurosieroctwa w regionie. Problem został dobrze zdiagnozowany i opisany, jednak do tej pory nie podjęto konkretnych działań, aby temu zaradzić. Projekt Specjalnej Strefy Demograficznej nie przyniósł pożądanych efektów, procesu katastrofy demograficznej nie udało się jak dotąd zatrzymać. Odpowiedzialna decyzja Rządu z dnia 19 lipca 2016 r. pozwala na podjęcie działań, dających impuls do rozwoju stolicy województwa. Włączenie do miasta terenów inwestycyjnych i ich uzbrojenie pozwoli na ściągnięcie do regionu inwestorów i stworzenie nowych, konkurencyjnych miejsc pracy. Siła miasta stołecznego regionu promieniować będzie na powiaty, które są w zdecydowanie gorszej sytuacji. Mieszkańcy np. Nysy, Brzegu, Namysłowa nie będą za pracą wyjeżdżać do Wrocławia, bo znajdą ją w Opolu. Miasto będzie mogło w sposób bardziej efektywny wykorzystać swój ogromny potencjał. To świetne uczelnie, dobrze wykształceni ludzie znający języki, dla których dzięki konkurencji w gospodarce uda się stworzyć inteligentne miejsca pracy.
Przyjęcie przez Rząd RP wniosku Opola o dokonanie zmiany granic Miasta Opola jest decyzją przemyślaną i absolutnie odpowiedzialną. Nie jest eksperymentem, a wykorzystaniem doświadczenia innych miast. Podobną drogę wcześniej obrał Rzeszów, dziś oceniany jako jedno z najlepiej rozwijających się miast w Polsce. Stawiane jest za przykład i uważane za stolicę polskiej innowacji. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. taką szansę daje także Opolu. Miasto ma ogromny potencjał, który po 1 stycznia 2017 r., będzie w pełni wykorzystany. Bez tego kryzys emigracyjny i depopulacyjny się pogłębi, bo znikną tysiące miejsc pracy w instytucjach wojewódzkich, a unijne pieniądze wpłyną nie do Opola, a bezpośrednio do kas Katowic i Wrocławia – ekonomicznych gigantów, których Opole ma po obu stronach.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta daje szanse na wyrównanie dysproporcji pomiędzy miastami wojewódzkimi, jakie dziś bezsprzecznie występują. To również dbałość o równomierny rozwój regionu, szansa na dogonienie tych województw, które ostatnie lata potrafiły umiejętnie wykorzystać.

Komentarze są zamknięte