Rozprawa odwoławcza przeciw Wojciechowi Pomorskiemu

Autor Obywatelski
Lębork

Lębork

Szanowni Państwo, Wojciech Pomorski Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech www.dyskryminacja.de ma zaszczyt zaprosić Państwa na: ROZPRAWĘ ODWOŁAWCZĄ, PRZECIWKO WOJCIECHOWI POMORSKIEMU: ZA
„PUBLICZNE ZNIEWAŻENIE I OBRAŻENIE KONSTYTUCYJNEGO ORGANU RP SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKU MAŁGORZATY CHWAL-ISKIERSKIEJ DZIAŁAJĄC NA JEJ SZKODĘ I SZKODĘ SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKU”.

ROZPRAWA ODWOŁAWCZA – APELACJA O SYGN. AKT II K 487/15./ – ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.11.2016 O GODZ. 9.15 W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU, UL. NOWE OGRODY 30/34 W SALI NR 248. PRZED ROZPRAWĄ W BUDYNKU SĄDU ODBĘDZIE SIĘ PUBLICZNY BRIEFING I PODANIE DOWODÓW NA PRAWDZIWOŚĆ MOICH SŁÓW, A PO NIEJ KONFERENCJA PRASOWA.

ODNOŚNIE SPRAWY:

Akt oskarżenia prokuratora w Miastku przeciwko Wojciechowi Pomorskiemu jest reakcją na konferencję prasową zorganizowaną w dniu 12 sierpnia 2014 w celu obrony 16 letniej obywatelki USA i Niemiec Alishy Stewart i jej rodziny szukających schronienia w Polsce. Dziewczynka, jej matka i babcia szukali schronienia w Polsce przed niemiecką organizacją ds. Zarządzania Dziećmi i Młodzieżą JUGENDAMT, a następnie przed przymusowym wydaniem jej stronie niemieckiej przez Małgorzatę Chwal-Iskierską z Sądu Rejonowego w Bytowie. Historia Alishy Stewart była pokazana w jednym z wątków niedawno emitowanego filmu dokumentalnego o pracy Polskiego Stowarzyszenia pt. „UCIECZKA Z PIEKŁA”, którego pierwsza emisja miała miejsce na TVP1, 20 kwietnia b.r. – link do filmu: http://vod.tvp.pl/8307383/ucieczka-z-piekla [2] -oraz była szeroko opisywana w mediach i w internecie.

Odpowiedzią na ww. konferencję prasową ujawniającą społeczeństwu patologie związane z wydaniem dziewczynki niemieckiemu Jugendamtowi, za które całkowitą odpowiedzialność ponosi członkini PZPR (z której nigdy nie wystąpiła) i równocześnie sędzia Małgorzata Chwal-Iskierska, jest zemsta postkomunistycznego aparatu w postaci aktu oskarżenia wniesionego przez kolegę Chwal-Iskierskiej i jej męża Iskierskiego – prezesa tego samego sądu, w którym pracowała równocześnie jako sędzia jego żona Małgorzata – prokuratora w Miastku, będącego wystąpieniem przeciw demokracji, wolności słowa i poglądów, a także tłumieniem słusznej krytyki funkcjonariusza aparatu państwowego, który od 1980 r. był członkiem PZPR, a równocześnie od 1984 r. pozostawał aż do niedawnego przejścia na emeryturę sędzią. Jedynym zarzutem kierowanym w stronę Wojciecha Pomorskiego jest fakt, iż podczas ww. konferencji prasowej podał do publicznej wiadomości zgodną z prawdą informację, iż orzekająca w sprawie Alishy Stewart Małgorzata Chwal–Iskierska „JEST KOMUNISTKĄ OD 1984 R.,WTEDY SŁUŻYŁA REŻIMOWI, KTÓRY GNĘBIŁ NASZ KRAJ, TO OSOBA NIEWYCZULONA
NA DOBRO LUDZI, KTÓRYCH TRAKTUJE JAK ŚMIECI, DRZE SIĘ JAK ZA KOMUNY W SKLEPIE EKSPEDIENTKA, BRAK JEJ ELEMENTARNEJ ETYKI, WIADOMO INTELIGENCJĘ NAM WYTŁUCZONO I TAKICH LUDZI KŁADZIONO NA SĘDZIÓW“ dlatego właśnie „ZGOTOWAŁA W POLSCE PIEKŁO ALISHY I JEJ RODZINIE“.

Zaznaczam, iż w ww. sprawie w dn. 10.05.2016 zostałem skazany przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie (sędzia Krystyna Szulc) na 4 tys. zł nawiązki na rzecz postokomunistycznej sędzi Małgorzaty Chwal-Iskierskiej, na zwrot kosztów jej adwokata w wys. 720 zł, na 2
tys. zł grzywny i 200 zł opłaty. Jednak dla ww. postkomunistycznej sędzi Chwal-Iskierskiej jest to kwota za niska, gdyż w swojej apelacji
domaga się 20 tys. zł oraz zwiększenia zasądzonej kwoty za dojazdy.

Ww. rozprawa odwoławcza i wyrok pokaże polskiemu społeczeństwu w jakim kraju żyjemy. Czy w demokratycznym państwie prawa, którego sądownictwo respektuje wolność słowa i wypowiedzi oparte wyłącznie na udokumentowanej prawdzie, czy może nadal w postkomunistycznym „tworze“, którego macki oplatają do dzisiaj niektóre sektory RP oraz jej jeszcze niezlustrowane i odziedziczone po PRL-u sądownictwo? Przekonamy się, czy w obecnej Polsce można być nadal prześladowanym, ściganym, a być może nawet w Sądzie Odwoławczym skazanym za ujawnienie prawdy i wyrażenie rzeczowej krytyki wobec postkomunistycznych funkcjonariuszy, systemu totalitarnego i ich funkcjonowania w obecnej Polsce.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA ROZPRAWĘ, KTÓRA POKAŻE CZY POLSKA JEST WOLNYM PAŃSTWEM PRAWA, CZY NADAL TKWI W OPARACH POSTKOMUNISTYCZNEGO SYSTEMU NIEZLUSTROWANEGO SĄDOWNICTWA.

Na koniec chciałbym dodać, iż mój Ojciec Wacław Pomorski został za  „twórczość literacką w stanie wojennym oraz działalność
związkową i opozycyjną na niwie Solidarności” odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wraz z Ojcem walczyłem o Wolną Polskę z komunistami i dlatego 27 lat temu musiałem poprosić o azyl w Niemczech Zachodnich. Przykry i bolesny jest fakt, że jeszcze teraz ci sami wyrobnicy PRL-u co kiedyś nękają ludzi o wolnej duszy i tłamszą wolność w naszym ponoć „wolnym od komuny” kraju…

Z poważaniem

Wojciech Pomorski

www.dyskryminacja.de

Komentarze są zamknięte