Informacja dot. dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Opola – VII nabór” w 2016r.

Autor Obywatelski

Informacja azbestdot. dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Opola – VII nabór” w 2016r.

Prezydent Miasta Opola informuje, iż na mocy umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nr 316/2016/G-41/OZ-ZOA/D z dnia 27 września 2016 r. Miasto Opole otrzymało dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Opola – VII nabór”.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

  • ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 84 229,60 zł;
  • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –  58 960,72 zł;

ze środków własnych z budżetu Miasta Opola – 148 582,05 zł.

Całkowity koszt zadania: 291 772,37 zł

Dofinansowaniem objętych zostało 22 beneficjentów z terenu miasta Opola w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 210,574 Mg odpadów zawierających azbest.

za www.opole.pl

Komentarze są zamknięte