Nasza cierpliwość powoli się wyczerpuje

Autor Obywatelski

logo2010_logo_mosir-mini„Od 12 lat stoimy na straży prawa do informacji. Postrzegamy je nie tylko jako warunek dobrego państwa, ale przede wszystkim jako jedno z praw człowieka, które chroni ludzką godność, daje wolność wyrażania opinii i bezpieczeństwo przed nadużyciami władzy. Wzmacniamy w obywatelach poczucie, że mają prawo dowiadywać się, jak funkcjonują władze oraz instytucje publiczne, a także wpływać na podejmowane przez nie decyzje i sposób gospodarowania publicznym majątkiem (m.in. pieniędzmi z podatków). Uczymy, jak czynić to skutecznie. W sytuacjach, gdy urzędy nie szanują praw obywateli, udzielamy pomocy prawnej.

Przez lata zdobyliśmy rzetelną wiedzę na temat dostępu do informacji publicznej, kontroli obywatelskiej oraz współdecydowania obywateli o sprawach publicznych. Udzielając porad prawnych, mieliśmy okazję poznać bliżej tysiące konkretnych spraw, w kilkuset uczestniczyliśmy na etapie postępowania sądowego (znaczną część wygrywając). Każdego roku uczestniczymy w kilkudziesięciu spotkaniach z mieszkańcami miast i wsi rozsianych po całej Polsce. Dzięki temu interesujące nas tematy znamy zarówno z perspektywy stolicy, w której tworzone są przepisy, jak i niewielkich ośrodków, gdzie prawo to się stosuje (bądź nie).”

www.siecobywatelska.pl

Redakcja ngopole.pl całkowicie wpisuje się w misję działalności sieci obywatelskiej watchdog, dlatego apelujemy do Zenony Kuś dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu o odpowiedź na nasze pytania zadane drogą mailową. Prosiliśmy o informację powołując się na ustawę Prawo Prasowe. Skoro to nie wystarcza, to tym razem powołujemy się na ustawę O dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Pytania nie są specjalnie tendencyjne, ale odpowiedź na nie sprawia najwidoczniej sporą trudność Zenonie Kuś i jej urzędnikom. Doskonale wiemy dlaczego. Dlatego, że wyobraźnia Zenony Kuś nie obejmuje tego, by taki „nikt” jak Wiktor Sobierajski i jakieś tam ngopole.pl śmiało ją kontrolować i pytać o cokolwiek.

Oto pytania:

  • zarządzania komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz ich rozbudową, modernizacją i remontami. Jakie kwoty pieniędzy zostały przeznaczone na remonty na stadionach przy ulicy Sadowej, Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu, chodzi mi szczególnie o boiska treningowe na obu obiektach?
  • Dlaczego do tej pory nie został przeprowadzony remont bocznego boiska w Koźlu? Co stoi na przeszkodzie, aby dokonać niwelacji terenu (jest dziura pod płotem od strony działek), o którym MOSiR K-K wie od wielu lat? Kiedy zostaną ustawione wiaty dla zawodników rezerwowych, bo póki co zostały one rzucone na glebę i tyle.
  • Kiedy te prace zostaną wykonane?
  • Kiedy zostanie wykonana renowacja płyty głównej na stadionie przy ulicy Chrobrego w Koźlu? Obecnie, pod bramkami, pola karne przypomina leje po bombach.
  • Co z boiskiem o podłożu mineralnym na obiekcie przy ulicy Sadowej?
  • Dlaczego boisko w Cisowej jest w tak fatalnym stanie technicznym?
  • Kiedy wreszcie dyrektor MOSiR Zenona Kuś zacznie dbać o komunalne obiekty sportowo-rekreacyjne, nie tylko te widziane z okien swojego gabinetu?
  • Czy pani dyr. Kuś występowała do Rady Miasta o dodatkowe środki na remonty obiektów sportowych?
  • Jeżeli występowała o takowe środki, to proszę o podanie dat kiedy to miało miejsce w ostatnich trzech latach?
  • Proszę o informację ile osób jest zatrudnionych w dziale księgowości MOSiR?

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte