Coraz więcej adwokatów kandyduje na urząd sędziego

Autor Obywatelski

Adwokaci coraz częimage_galleryściej kandydują na urząd sędziego. Od początku 2016 roku swoje kandydatury wysunęło 93, a Krajowa Rada Sądownicza pozytywnie zaopiniowała 16 z nich.W latach ubiegłych opinie pozytywne uzyskało: w 2011 r. – 7 adwokatów, w 2012 r. – 2 adwokatów, w 2013 – 6 adwokatów, a po zmianach w procedurze powoływania na urząd sędziego, które zostały wprowadzone 1 października 2014 r. – 12 adwokatów.
Od 1 stycznia do 19 października 2016 roku o urząd sędziego ubiegało się 93 adwokatów. Pozytywną opinię uzyskało 16 kandydatów (ponad 17 proc.). W tym okresie swoje kandydatury nadesłało ogółem 1268 osób – adwokaci stanowili 7,3 proc. tej liczby.Od 1 października 2014 r. zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądach powszechnych oraz innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Źródło: www.adwokatura.pl, stan z dnia 25 października 2016 r., fot. Thinkstock

oprac. w.s

Komentarze są zamknięte