Cztery piąte gospodarstw ma dostęp do sieci

Autor Obywatelski

Systematycznie rointernet-szybki-oferta-reka-fotoliaśnie odsetek gospodarstw domowych, które mają dostęp do Internetu – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W 2016 roku dostęp do Internetu posiadało 80,4 proc. gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 4,6 pkt. proc. niż w roku poprzednim, a w stosunku do 2013 r. – o 8,5 pkt. proc. Wśród gospodarstw domowych posiadających dostęp do sieci, dominowały gospodarstwa domowe z dziećmi.

A Ci, którzy nie mieli dostępu do Internetu, jako przyczynę wskazywali brak potrzeby korzystania z niego. Drugim istotnym powodem był brak odpowiednich umiejętności. Równie często wymieniane przeszkody – to zbyt wysokie koszty sprzętu oraz dostępu do Internetu.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Komentarze są zamknięte