Marsze dla Życia i Rodziny

Autor Obywatelski

Do redakcji www.getattachmid16763mpid3min1uid1e2f47b9bf270c19ngopole.pl wpłynęła korespondencja.

Szanowni Państwo, drodzy Organizatorzy Marszów dla Życia i Rodziny, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o szczerą opinię i deklarację w przedstawionej poniżej kwestii podjęcia działań w związku z odrzuceniem przez Sejm projektu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”.W ostatnich dniach wszyscy byliśmy świadkami zaciekłej batalii o zmianę prawa o ochronie życia ludzkiego od momentu poczęcia. W większości zaś nie tylko świadkami, ale też aktywnymi jej uczestnikami. To przecież Państwo, pod hasłem „Każde życie jest bezcenne” wyprowadzili w tym roku blisko 200 tysięcy osób na ulice polskich miast podnosząc postulat pełnej ochrony życia nienarodzonych. Nasza Fundacja współtworzyła Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i aktywnie uczestniczyliśmy w jego pracach. To m.in. dzięki Państwa zaangażowaniu udało zebrać się blisko pół miliona podpisów pod projektem ustawy stawiającym kwestię ochrony życia w naszym kraju, na zupełnie nowym, bardzo wysokim poziomie.

Niestety po tzw. czarnych protestach, awanturze na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i burzliwej debacie, większość sejmowa odrzuciła nasz projekt miażdżącą większością głosów. Ten nagły zwrot to woda na młyn dla środowisk feministycznych oraz innych lewicowych organizacji, które coraz mocniej domagają się liberalizacji prawa aborcyjnego, angażując do tego celu rozbudzone licznymi kłamstwami emocje tysięcy ludzi.

W związku z powyższym coraz częściej stawiane są postulaty organizacji w najbliższym czasie w całym kraju białych marszów oraz/lub dużego warszawskiego białego marszu poparcia dla pełnej ochrony życia w Polsce. Inicjatywa ta miałaby dać odpór czarnym protestom, pomogłaby odrodzić nadzieję po środowej klęsce i byłaby jasnym sygnałem, że wbrew medialnym manipulacjom większość Polaków chce szczególnej ochrony nienarodzonych dzieci.

Podobnie jednak jak w przypadku Marszów dla Życia i Rodziny, takie wydarzenie nie może udać się bez Państwa zaangażowania, wiary i przekonania co do tego, że to właśnie jest właściwy kierunek działań na ten czas. Dlatego w imieniu zwracam się do Państwa z pytaniami:

Czy uważacie Państwo takie wydarzenie za słuszne i potrzebne?
Jaki powinien być cel takiego wydarzenia? Co powinniśmy osiągnąć?
Pod jakim hasłem mogłoby się odbyć? Proszę o propozycje.
Jakie powinno mu towarzyszyć przesłanie?
Czy są Państwo gotowi podjąć trud szybkiej organizacji białego marszu/manifestacji w swojej miejscowości?
Czy są Państwo gotowi zmobilizować dziesiątki lub setki osób do przyjazdu i wzięcia udziału w centralnym wydarzeniu w Warszawie?
Jaką ilość uczestników z Państwa miejscowości przewidujecie?

Będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi, opinie ale też deklaracje pomocy i udziału w zorganizowaniu takiego wydarzenia.
Proszę o intensywny namysł i szybkie odpowiedzi. Decyzje trzeba podejmować szybko, dlatego każdego Państwa bardzo proszę o przesłanie swojej opinii do poniedziałkowego wieczoru (10.10.2016).

Serdecznie Państwa pozdrawiam.
Paweł Kwaśniak, prezes zarządu

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42 lok. 501, 00-695 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel./fax:  +48 22 629 11 76  www.czir.org

Komentarze są zamknięte