Kędzierzyn-Koźle: rusza szkoła dla rodziców i wychowawców. „Wychowywać to kochać i wymagać”

Autor Obywatelski

Szkoła dla Rodziców sdriwi Wychowawców (SdRiW) to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Program Szkoły dla Rodziców i Wychowawców obejmuje 10 spotkań. Każde z nich prowadzą dwie wykwalifikowane realizatorki (mgr Grażyna Całek–Zawadzka oraz mgr Barbara Kwaśnicka). Spotkania będą się odbywać do 13 grudnia w każdy wtorek w godzinach 17.00-20.00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie–Koźlu.

Spotkania obejmują następujące treści:

– spotkanie wprowadzające, integracyjne, ukazujące cel i zasady Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.
– granice jako droga do poznawania siebie i tworzenia zdrowych zasad wychowawczych obowiązujących w domu, szkole, przedszkolu.
– uczucia i ich rola w kształtowaniu naszego człowieczeństwa i budowaniu własnej tożsamości oraz zdrowych relacji z innymi.
– rodzicielska pomoc w budowaniu tożsamości dziecka i towarzyszenie mu w rozwoju także poprzez właściwe odczytywanie jego uczuć i pomoc dziecku w ich uświadomieniu, rozumieniu i właściwym przeżywaniu. Uczucia stanowią tematykę aż dwóch spotkań. Pokazuje to, jak ważną rolę pełnią one w życiu człowieka.
– zachęcanie dziecka do współpracy jako forma zdrowego dyscyplinowania dzieci i uczniów oraz wprowadzanie ich we współtworzenie atmosfery domu i grupy.
– przyjrzenie się dotychczasowej roli kary w wychowaniu oraz uświadomienie, że to nie kara, a właściwe konsekwencje pełnią rolę wychowawczą.
– twórcze i nieniszczące podejście do problemów oraz konfliktów i takie sposoby ich rozwiązywania.
– zachęcanie dzieci do samodzielności drogą do budowania ich odwagi.
– „wpisywanie” dzieci i uczniów w role oraz próby uwalniania od pełnionych ról.
– rola właściwie sformułowanej pochwały i zachęty – budującej i pomocnej w rozwoju młodego człowieka.

Nabór jeszcze trwa. Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać do pani Grażyny Całek-Zawadzkiej (tel. 504-230-731) lub do pani Barbary Kwaśnickiej (tel. 601-959-904).

– W tej chwili zapisanych zostało 11 uczestników. Grupa może liczyć do 15 osób. Czekamy na kolejne zgłoszenia ale nie później niż do trzecich zajęć ponieważ później grupa pracowała będzie według określonych reguł – powiedziała nam Grażyna Całek-Zawadzka. Dodać należy, że zajęcia są bezpłatne.

Jarosław Jurkowski UM K-K

Komentarze są zamknięte