Mapa reprywatyzacji

Autor Obywatelski

Stowarzyszenie „M0005wwnvywnios2u-c122-f4iasto Jest Nasze” przedstawiło wczoraj nową, zaktualizowaną mapę warszawskiej reprywatyzacji. Stowarzyszenie poinformowało, że wśród osób zajmujących się nieruchomościami natrafiło na „ludzi z najbliższego otoczenia Ministra Obrony Narodowej, którzy posiadają silne związki z rosyjskim kapitałem, a pośrednio związani są z ludźmi, którzy wyprowadzali ogromne sumy ze SKOK Wołomin”.

Jak informuje stowarzyszenie „Mapa Reprywatyzacji prezentuje sposób działania systemu reprywatyzacji w Warszawie, który odbywa się w środowisku byłych wysokich funkcjonariuszy publicznych, prawników, biznesmenów, osób związanych z przestępczym półświatkiem oraz cypryjskim i rosyjskim kapitałem”.

„Miasto Jest Nasze” zaznacza, że przedstawiona dzisiaj mapa jest wynikiem wielotygodniowego śledztwa prowadzonego przez członków stowarzyszenia.

„Opieraliśmy się na ogólnodostępnych informacjach prasowych, danych z KRS oraz informacji pochodzących z ksiąg wieczystych. Efekt naszej pracy w sposób rzetelny ujawnia kulisy dzikiej reprywatyzacji i warszawskiegorynkunieruchomości. Pokazujemy również zaskakujące nieraz relacje pomiędzy znanymi aktoramirynkureprywatyzacyjnego” – czytamy w informacji przedstawionej przez „Miasto Jest Nasze”.

„Kupcy roszczeń działali w wyjątkowo sprzyjającym środowisku, tworzonym przez prawników, sędziów i urzędników warszawskiego ratusza” – zaznacza stowarzyszenie.

Na mapie pokazano sieć powiązań między 30 osobami. Wśród nich znaleźli się m.in. prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, urzędnicy z warszawskiego ratusza, oraz „osoby ze świadka przestępczego takie jak Zbigniew B. czy Jan L. aresztowany w zeszłym roku za udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej pożyczki ze SKOK Wołomin”.

„Według doniesień prasowych osoby te wywodzą się z mafii pruszkowskiej i wołomińskiej” – podkreśla „Miasto Jest Nasze”.

„Udostępniany przez nas materiał zawiera również niepokojące informacje, które mogą być istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa. Wśród osób zajmujących się nieruchomościami (w tym nieruchomościami pochodzącymi z reprywatyzacji) trafiliśmy na ludzi z najbliższego otoczenia Ministra Obrony Narodowej którzy posiadają silne związki z rosyjskimkapitałem, a pośrednio związani są z ludźmi, którzy wyprowadzali ogromne sumy ze SKOK Wołomin” – alarmuje stowarzyszenie.

„Miasto Jest Nasze” zwraca uwagę, że w sieci powiązań warszawskiej reprywatyzacji są osoby z wielu opcji politycznych.

„Szczególnie niepokojące są powiązania warszawskich elit finansowych i politycznych zajmujących się nieruchomościami i reprywatyzacją z rosyjskim kapitałem oraz spółkami zarejestrowanymi w rajach podatkowych” –  czytamy w komunikacie.

„Wzywamy środowiska dotknięte w swych szeregach omówioną patologią (m.in. rady adwokackie, notarialne i sędziowskie, partie polityczne i instytucje ) do rozliczenia odpowiedzialnych i podjęcia natychmiastowych środków zaradczych. Oczekujemy zdecydowanej reakcji służb i organów kontroli” – piszą przedstawiciele stowarzyszenie.

„Miasto Jest Nasze” apeluje również o powołanie komisji śledczej w sprawie reprywatyzacji.

Komentarze są zamknięte